Algemeen

Jouw beurs reserveren we 2 jaar vanaf de datum die op je toekenningsbrief staat. Zijn er belangrijke wijzigingen in je studieplannen en/of in je kosten? Laat het ons meteen weten per e-mail. Dit kan mogelijk gevolgen hebben voor de hoogte van je beurs.

Wanneer en hoe krijg je het bedrag van de Cultuurfondsbeurs?

Uitbetaling in 2 delen:

Uitbetaling van de beurs gebeurt niet automatisch. Je moet hiervoor bij elk betaalverzoek het betaalverzoekformulier op onze website invullen. Deze is te vinden in het aanvraagportaal.

 • Jouw beurs minus een bedrag van € 500 betalen we uit nadat je online een betaalverzoek hebt gedaan. Dit betaal is inclusief een huurcontract en/of een bewijs van betaling van (een deel van) het collegegeld en een recent bankafschrift (niet ouder dan twee weken) van de rekening waarop het bedrag moet worden uitgekeerd.
 • Bij de laatste betaling krijg je de resterende € 500. Dit deel krijg je aan het eind van het verblijf of - bij een meerjarig verblijf - aan het einde van je eerste studiejaar. Je moet wel zelf weer een online betaalverzoek doen. Daarbij lever je een kort verslag (zie uitleg onderaan) en een recent bankafschrift (niet ouder dan twee weken) van de rekening waarop het bedrag moet worden uitbetaald.

Uitbetaling in 3 delen (voor musici met een tweejarige opleiding):

Uitbetaling van de beurs gebeurt niet automatisch. Je moet hiervoor bij elk betaalverzoek het betaalverzoekformulier op onze website invullen. Deze is te vinden in het aanvraagportaal.

 • De eerste helft van de beurs kan worden uitbetaald, nadat je het betaalverzoekformulier hebt ingevuld en hebt voorzien van de volgende bijlagen: een huurcontract en/of een bewijs van betaling van (een deel van) het collegegeld en een recent bankafschrift (niet ouder dan twee weken) van de rekening waarop het bedrag moet worden uitgekeerd.
 • De tweede helft van de beurs min € 500 kan in de maand september van het volgende studiejaar worden uitbetaald. Dit nadat je online een betaalverzoek hebt ingediend en hebt voorzien van een bewijs van betaalde huur voor de maand september en/of een bewijs van betaling van (een deel van) het collegegeld en een recent bankafschrift (niet ouder dan twee weken) van de rekening waarop het bedrag moet worden uitgekeerd.
 • De resterende € 500 kan worden uitbetaald aan het einde van je studie, nadat je online een betaalverzoek hebt ingediend en hebt voorzien van een kort verslag (zie uitleg onderaan), het behaalde diploma en een recent bankafschrift (niet ouder dan twee weken) van de rekening waarop het bedrag moet worden uitgekeerd.

Verslag

De laatste € 500 van de Cultuurfondsbeurs keren we uit nadat we een verslag van je hebben ontvangen. Dit is voor ons niet alleen leuk en leerzaam, maar ook een goede manier om schenkers te informeren die jouw beurs hebben betaald. We willen graag weten wat het effect is van onze beurzen. In deze toelichting lees je wat wij verwachten van een verslag.

 • Verslag opleiding/onderzoek en verblijf

  We ontvangen graag een (niet-wetenschappelijk) verslag van jouw opleiding of onderzoek.

  • Wat heb je gedaan in een jaar, wat voor vakken gevolgd, met welke onderzoekers samengewerkt, welke symposia bezocht, meegedaan aan uitvoeringen of exposities.
  • Wat waren jouw drijfveren bij aanvang van studie of onderzoek en wat zijn nu jouw toekomstplannen en ambities?
  • Wat, denk je, zal de meerwaarde van jouw periode in het buitenland voor je verdere loopbaan kunnen zijn?
  • Hoe was het dagelijkse leven in het buitenland (behuizing, vrije tijdsbesteding etc.)?

  CultuurFondsen op Naam

  Het Cultuurfonds kan beurzen geven dankzij grote schenkingen van particulieren met een CultuurFonds op Naam. Als je een beurs hebt gekregen uit (één van) onze CultuurFondsen op Naam, noem de naam van dit/deze fonds(en) dan ook in je verslag. We sturen je verslag door naar de schenkers, tenzij het een nalatenschap betreft.