Algemeen

Onze bijdrage aan het project reserveren we 2 jaar vanaf de datum van die op je toekenningsbrief staat.
Zijn er belangrijke wijzigingen in je studieplannen en/of in je kosten? Laat het ons meteen weten per mail. Dit kan namelijk gevolgen hebben voor de hoogte van onze bijdrage.

Wanneer en hoe krijg je het bedrag van de Cultuurfondsbeurs?

NB: in de toekenningsbrief staat in hoeveel delen je beurs wordt uitbetaald.

  • Uitbetaling van de beurs gebeurt niet automatisch. Je moet hiervoor bij elk betaalverzoek een betaalverzoekformulier van onze website downloaden.
  • Vul het formulier in en zet je handtekening erop. Een getypte naam voldoet niet als handtekening, wel mag je een foto van jouw handtekening in het formulier plakken. Stuur het ingevulde en ondertekende formulier als scan of als scherpe foto, samen met de gevraagde bijlagen per e-mail naar het e-mailadres dat genoemd staat in je toekenningsbrief.
  • Jouw beurs min € 500 betalen we uit nadat we een ingevuld en ondertekend betaalverzoekformulier hebben ontvangen met de volgende bijlagen: een huurcontract en/of een bewijs van betaling van (een deel van) het collegegeld.
  • Bij de laatste betaling ontvang je de resterende € 500. Dit deel ontvang je aan het eind van het verblijf of bij een meerjarig verblijf aan het einde van je eerste studiejaar, nadat we een ingevuld en ondertekend betaalverzoekformulier hebben ontvangen met een kort verslag (zie uitleg onderaan).

Verslag

De laatste € 500 van de Cultuurfondsbeurs keren we uit nadat we een verslag van je hebben ontvangen. Dit is voor ons niet alleen leuk en leerzaam, maar ook een goede manier om schenkers te informeren die jouw beurs hebben gefinancierd. We willen graag weten wat het effect is van onze beurzen, of we nu echt bijdragen aan de door jou geambieerde toekomst. In deze toelichting lees je wat wij verwachten van een verslag.

 • Verslag opleiding/onderzoek en verblijf

  We ontvangen graag een (niet-wetenschappelijk) verslag van jouw opleiding of onderzoek.

  • Wat heb je gedaan in een jaar, wat voor vakken gevolgd, met welke onderzoekers samengewerkt, welke symposia bezocht, meegedaan aan uitvoeringen of exposities?
  • Wat waren jouw drijfveren bij aanvang van studie of onderzoek en wat zijn nu jouw toekomstplannen en ambities?
  • Wat, denk je, zal de meerwaarde van jouw periode in het buitenland voor je verdere loopbaan kunnen zijn?
  • Hoe was het dagelijkse leven in het buitenland (behuizing, vrije tijdsbesteding etc.)?

  CultuurFondsen op Naam

  Het Cultuurfonds kan beurzen verstrekken dankzij grote schenkingen die zijn ondergebracht in een CultuurFonds op Naam. Als je een beurs hebt ontvangen uit (één van) onze CultuurFondsen op Naam, noem de naam van dit/deze fonds(en) dan ook in je verslag. Als we nog contact hebben met de schenker(s) (soms betreft het nalatenschappen) sturen we het verslag door want zij zijn heel blij met een persoonlijk verslag van ‘hun’ bursaal.