Het Cultuurfonds investeert elk jaar ruim 40 miljoen euro in cultuur en natuur. Dat geld gaat naar zo’n 3.500 projecten door heel Nederland, in het Caribisch deel van het koninkrijk en in Suriname. Dat doen we met de bijdrage van de VriendenLoterij en Nederlandse Loterij, van onze schenkers en donateurs en samen met onze partners. Naast het landelijk bureau in Amsterdam zijn er 12 afdelingen, in elke provincie één, die met een eigen budget bijdragen aan projecten met impact op de samenleving.

Wat ga je doen?

Als lid van het bestuur kom je viermaal per jaar samen met een inspirerende groep van nog elf bestuursleden, onder voorzitterschap van de commissaris van de Koning, Henri Lenferink. Samen besluiten jullie over de bijdrage aan de ingediende projecten op het gebied van beeldende kunst, geschiedenis en letteren, cultureel erfgoed, muziek, theater, dans en film, buurtcultuur en natuur. De bestuursvergaderingen zijn op vrijdagochtend in het Huis der Provincie in Arnhem.

Daarnaast vorm je samen met vijf andere sectorexperts een voorbereidingscommissie. De commissie vergadert voorafgaand aan de bestuursvergaderingen over de ingediende aanvragen. Elk kwartaal zijn er ongeveer 65 aanvragen. Binnen jouw werkterrein zijn er zo’n tien. Alle ingediende verzoeken zijn al voorzien van een ‘preadvies’ door het bureau. Je denkt mee met de adviezen op alle terreinen en brengt je expertise in ten aanzien van de aanvragen geschiedenis en letteren. De voorbereidingscommissie vergadert digitaal op vrijdagochtend.

Je brainstormt mee over de provinciale en landelijke strategie. Je bent ‘ambassadeur’ van het Cultuurfonds Gelderland en bezoekt op uitnodiging af en toe projecten.

Wat neem jij mee?

Van jou verwachten we dat je de nodige expertise hebt op het gebied van geschiedenis en letteren, dat je een ‘frisse blik’ hebt op het werkterrein en beschikt over een goed netwerk in de provincie Gelderland. Daarnaast is het van belang dat je woont in de provincie Gelderland.

Wat bieden wij jou?

  • Meedenken met- en meedoen aan de strategie van de afdeling Gelderland en het landelijk Cultuurfonds op het gebied van cultuurbeleid, fondsenwerving, nieuwe samenwerkingspartners etc.
  • Uitnodigingen voor openingen van projecten die met bijdragen van het Cultuurfonds tot stand zijn gekomen.
  • Per vergaderronde is een vergoeding beschikbaar waar je gebruik van kunt maken of waar je van af kan zien. Het budget dat niet uitgekeerd wordt aan vergoedingen wordt besteed aan bestedingen voor cultuur en natuur.

Wie ben jij?

Wij streven naar een divers en inclusief Cultuurfonds. Wij kijken dan ook uit naar een kandidaat die ons bestuur in allerlei opzichten versterkt.

Enthousiast geworden?

Stuur dan vóór 23 augustus je motivatiebrief met CV onder vermelding van ‘vacature bestuurslid geschiedenis en letteren’.

Vragen?

Pim Scheerder
ambtelijk secretaris
pim@cultuurfonds.nl