Zilveren Anjer

Jaarlijks reikt het Cultuurfonds de Zilveren Anjer uit aan maximaal vijf personen die zich vrijwillig en onbetaald hebben ingezet voor cultuur of natuur in het Koninkrijk der Nederlanden. Het is een eerbetoon en geen prijs. Er is dus geen geldbedrag aan verbonden. De Zilveren Anjer wordt sinds 1950 uitgereikt en gefinancierd vanuit de nalatenschap van verzetsstrijder Thijs Taconis. De Zilveren Anjers worden jaarlijks uitgereikt door Prinses Beatrix.

Kandidaten moeten voldoen aan een aantal voorwaarden: 

  • personen, geen instellingen;
  • minimaal tien jaar belangeloze ingezet voor cultuur of natuur in het Koninkrijk der Nederlanden;
  • de reden van voordracht hangt niet samen met de betaalde werkzaamheden die de voorgedragen persoon (heeft) verricht;
  • de werkzaamheden zijn van bijzondere betekenis voor de cultuur of natuur in het Koninkrijk der Nederlanden;

We hebben bij de selectie speciale aandacht voor mecenassen, die belangeloos schenken aan kunst en cultuur.

Zilveren Anjer 2018

In 2018 is de Zilveren Anjer toegekend aan Hans van der Ven, Alice van Romondt en Piet de Boer.

Hans van der Ven krijgt de onderscheiding voor zijn rol als mecenas, in het bijzonder voor zijn bijdrage aan de verwerving van kunstwerken die belangrijk zijn voor het cultureel erfgoed van Nederland. Hij ondersteunde onder meer het Rijksmuseum en het Mauritshuis met kunstaankopen. Dankzijde ruimhartige schenkingen van Hans van der Ven is het museale kunstbezit in Nederland aanzienlijk verrijkt.  

Alice van Romondt wordt onderscheiden vanwege haar bijzondere bijdrage ter bevordering van de cultuur, de literatuur en de kunsten op Aruba. Niet alleen initieert en realiseert zij belangwekkende projecten, zij speelt hierin ook altijd een verbindende rol. Dankzij de toewijding van Alice van Romondt zijn eigentijdse culturele uitingen tot bloei gekomen en blijft het culturele erfgoed van Aruba bewaard voor toekomstige generaties. 

Piet de Boer krijgt de Zilveren Anjer voor zijn grote bijdrage aan het Volendams Opera Koor, in het bijzonder zijn rol als voorzitter. Al sinds 1967 voert Piet de Boer het Volendams Opera Koor aan en heeft  het koor grote artistieke stappen gezet, met een voortdurend hoogstaande muzikale kwaliteit als resultaat. Piet de Boer levert met het Volendams Opera Koor een grote bijdrage aan de instandhouding van het Volendams erfgoed, alsook aan de opera als kunstvorm.