Zilveren Anjer

Jaarlijks reikt het Cultuurfonds de Zilveren Anjer uit aan vrijwilligers die zich bijzonder inzetten voor cultuur of natuur in het Koninkrijk der Nederlanden. Het is een eerbetoon en geen prijs. Er is dus geen geldbedrag aan verbonden. De Zilveren Anjer wordt sinds 1950 uitgereikt vanuit de nalatenschap van verzetsstrijder Thijs Taconis. De Zilveren Anjers worden jaarlijks uitgereikt door Prinses Beatrix.

Kandidaten moeten voldoen aan een aantal voorwaarden: 

  • personen, geen instellingen;
  • minimaal tien jaar belangeloze ingezet voor cultuur of natuur in het Koninkrijk der Nederlanden;
  • de reden van voordracht hangt niet samen met de betaalde werkzaamheden die de voorgedragen persoon (heeft) verricht;
  • de werkzaamheden zijn van bijzondere betekenis voor de cultuur of natuur in het Koninkrijk der Nederlanden;

We hebben bij de selectie speciale aandacht voor mecenassen, die belangeloos schenken aan kunst en cultuur.