Leden Raad van Toezicht

Pauline Meurs
voorzitter Raad van Toezicht
emeritus-hoogleraar Bestuur in de Gezondheidszorg

Allard Creyghton
vice-voorzitter Raad van Toezicht
managing director en senior partner Boston Consulting Group

Leen Meijaard
portefeuillehouder financiën
President commissaris Achmea Investment Management B.V.
Voorzitter RvC Anthos Fund en Asset Management

Nathalie Idsinga
lid Raad van Toezicht
partner en belastingadviseur Arcagna

Farid Tabarki
lid Raad van Toezicht
directeur Studio Zeitgeist

Marieke Schoenmakers
lid Raad van Toezicht namens provinciale afdelingen
Interim directeur-bestuurder en strategisch adviseur
Trajectbegeleider Stichting Vluchteling-Studenten UAF