Fonds Perzik van Onsterfelijkheid

Rechtspersonen zonder winstoogmerk en individuen kunnen een aanvraag indienen voor het behoud, herstel en instandhouden van graven, meer in het bijzonder grafmonumenten en –tekens, van overleden Nederlandse cultuurdragers. 

U moet hiervoor dit aanvraagformulier invullen en mailen naar info@cultuurfonds.nl. Daarbij dient u onderstaande documenten toe te voegen:

  • Grafrechten: de aanvrager heeft met de eigenaar van de grafrechten een schriftelijke ondertekende overeenkomst gesloten dat het grafteken hersteld mag worden en de komende vijftig jaar niet wordt geruimd.
  • Overeenkomst begraafplaats: de aanvrager heeft een ondertekende overeenkomst met de begraafplaats waaruit blijkt dat het betreffende grafmonument en/of grafteken hersteld mag worden.
  • Onderhoud: de aanvrager kan aantoonbaar maken dat het grafmonument en/of grafteken blijvend onderhouden wordt.

Uit alle aanvragen wordt jaarlijks door het Cultuurfonds een keuze gemaakt van een graf/graven die voor behoud, herstel of instandhouding in aanmerking komen. Binnen drie maanden ontvangt u bericht of uw aanvraag gehonoreerd wordt.