Echafonds

Het fonds draagt bij aan projecten op het gebied van geschiedenis, erfgoed, klassieke muziek - met inbegrip van vocale - en podiumkunsten in de provincie Noord-Brabant met speciale aandacht voor educatie, cross-over projecten , onderzoek en publicaties.

Voor CultuurFondsen op Naam gelden dezelfde richtlijnen als voor het Cultuurfonds. Na ontvangst van een aanvraag bekijkt het Cultuurfonds of ondersteuning uit een van de CultuurFondsen op Naam mogelijk is, deze fondsen kunnen niet apart aangeschreven worden.

Zelf een fonds instellen?

Met een CultuurFonds op Naam kunt u veel betekenen voor cultuur en natuur in Nederland. Kies zelf een mooie bestemming voor uw geld. Er zijn vele mogelijkheden om een fonds op te zetten.

Meer weten