Madzy van Nagell - Martini Buys Fonds

Voor projecten op het terrein van cultuur en natuurbehoud in Loenersloot en omgeving. Aanvragen worden behandeld door het Prins Bernhard Cultuurfonds Utrecht.

Voor CultuurFondsen op Naam gelden dezelfde richtlijnen als voor het Cultuurfonds. Na ontvangst van een aanvraag bekijkt het Cultuurfonds of ondersteuning uit een van de CultuurFondsen op Naam mogelijk is, deze fondsen kunnen niet apart aangeschreven worden.

Door het Madzy van Nagell - Martini Buys Fonds gesteunde projecten

Zelf een fonds instellen?

Met een CultuurFonds op Naam kunt u veel betekenen voor cultuur en natuur in Nederland. Kies zelf een mooie bestemming voor uw geld. Er zijn vele mogelijkheden om een fonds op te zetten.

Meer weten