Staargaard-Van Oostrom Meyjes Fonds

Dit fonds is er voor behoud van natuur en landschap, (water)molens, flora en fauna in de provincie Overijssel en voor het financieel ondersteunen van verenigingen en stichtingen in die provincie die zich inzetten voor het behoud van de cultuur en interesse voor klassieke muziek.

Voor CultuurFondsen op Naam gelden dezelfde richtlijnen als voor het Cultuurfonds. Na ontvangst van een aanvraag bekijkt het Cultuurfonds of ondersteuning uit een van de CultuurFondsen op Naam mogelijk is, deze fondsen kunnen niet apart aangeschreven worden.

Door het Staargaard-Van Oostrom Meyjes Fonds gesteunde projecten

Zelf een fonds instellen?

Met een CultuurFonds op Naam kunt u veel betekenen voor cultuur en natuur in Nederland. Kies zelf een mooie bestemming voor uw geld. Er zijn vele mogelijkheden om een fonds op te zetten.

Meer weten