Willem Strietman Fonds

Dit fonds geeft aan projecten op het gebied van de klassieke muziek in brede zin met een voorkeur voor ensemble-, orgel- en harpprojecten. Ook kunnen amateurensembles en -koren voor optredens of verdere scholing in het buitenland voor een bijdrage in aanmerking komen.Daarnaast projecten die het (handgemaakte)boek in ruime zin betreffen.

Voor CultuurFondsen op Naam gelden dezelfde richtlijnen als voor het Cultuurfonds. Na ontvangst van een aanvraag bekijkt het Cultuurfonds of ondersteuning uit een van de CultuurFondsen op Naam mogelijk is, deze fondsen kunnen niet apart aangeschreven worden.

Door het Willem Strietman Fonds gesteunde projecten

Zelf een fonds instellen?

Met een CultuurFonds op Naam kunt u veel betekenen voor cultuur, natuur en wetenschap in Nederland. Kies zelf een mooie bestemming voor uw geld. Er zijn vele mogelijkheden om een fonds op te zetten.

Meer weten