Zijfers-de Jong Fonds

Uit dit fonds worden projecten ondersteund op het gebied van muziek tot het jaar 1750 en zijn er studiebeurzen op dat gebied. Ook zijn er bijdragen voor het (laten) organiseren en programmeren van barokconcerten en barokfestivals. En voor het stimuleren en (laten) verrichten van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van barokmuziek.

Voor CultuurFondsen op Naam gelden dezelfde richtlijnen als voor het Cultuurfonds. Na ontvangst van een aanvraag bekijkt het Cultuurfonds of ondersteuning uit een van de CultuurFondsen op Naam mogelijk is, deze fondsen kunnen niet apart aangeschreven worden.

Door het Zijfers-de Jong Fonds gesteunde projecten

Zelf een fonds instellen?

Met een CultuurFonds op Naam kunt u veel betekenen voor cultuur en natuur in Nederland. Kies zelf een mooie bestemming voor uw geld. Er zijn vele mogelijkheden om een fonds op te zetten.

Meer weten