Bruinvis Meijer Fonds

Voor projecten over vogels en/of wilde flora.

Door dit fonds gesteunde projecten

  • Sterck & De Vreese B.V.
    De duiven van Temminck en Knip
    • geschiedenis en letteren
    € 2.700,00
  • Sovon Vogelonderzoek Nederland
    online platform Doorontwikkeling invoer meetnet Nestkaarten
    • natuur
    € 1.860,00
  • Stichting Observation International
    Cross platform app Waarneming.nl
    • natuur
    € 1.480,00
  • Stone Steenuilen Overleg Nederland
    natuurontwikkeling Aanleg hoogstamboomgaarden als leefgebied voor de steenuil
    • natuur
    € 4.975,00
  • Harrier Conservation International
    start Opstarten habitatstudie overwinterende blauwe kiekendieven en relatie tussen landbouw en natuur.
    • natuur
    € 1.500,00
  • Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels
    tentoonstelling Pop-up expositie Meer IJsselmeer
    • natuur
    € 5.550,00
  • Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels
    educatieproject Grrrutto-grutto
    • natuur
    € 400,00
  • Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels
    rapport/verslag Naar behoud en herstel van het paapje als broedvogel in Nederland
    • natuur
    € 8.000,00
  • Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels
    natuurontwikkeling leefgebied van de grote karekiet rond de noordelijke randmeren
    • natuur
    € 4.750,00
  • Sovon Vogelonderzoek Nederland
    educatieproject it's the achterban, stupid!
    • natuur
    € 12.500,00
  • Stichting Louis Bolk Instituut
    natuurontwikkeling Vitale Weidevogelstand
    • natuur
    € 6.000,00
  • Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels
    natuurontwikkeling Loosdrechtse plassen, de grote karekiet
    • natuur
    € 4.800,00
  • Sovon Vogelonderzoek Nederland
    app streeplijsten
    • natuur
    € 5.500,00
  • Stichting Landschap Overijssel
    aankoop en ontwikkeling terrein Reestdal
    • natuur
    € 4.000,00
  • Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe
    ontwikkeling Veentjeswei
    • natuur
    € 1.700,00
  • Sovon Vogelonderzoek Nederland
    internetproject Nederlandse Vogelsoorten
    • natuur
    € 3.000,00
  • Stichting Grauwe Kiekendief, kenniscentrum akkervogels
    onderzoek naar akkervogelbeheer
    • natuur
    € 5.000,00