Bruinvis Meijer Fonds

Voor projecten over vogels en/of wilde flora.

Door dit fonds gesteunde projecten

 • Sterck & De Vreese B.V.
  De duiven van Temminck en Knip
  • geschiedenis en letteren
  € 2.700,00
 • Stichting Observation International
  Cross platform app Waarneming.nl
  • natuur
  € 1.480,00
 • Stone Steenuilen Overleg Nederland
  natuurontwikkeling Aanleg hoogstamboomgaarden als leefgebied voor de steenuil
  • natuur
  € 4.975,00
 • Harrier Conservation International
  start Opstarten habitatstudie overwinterende blauwe kiekendieven en relatie tussen landbouw en natuur.
  • natuur
  € 1.500,00
 • Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels
  tentoonstelling Pop-up expositie Meer IJsselmeer
  • natuur
  € 5.550,00
 • Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels
  educatieproject Grrrutto-grutto
  • natuur
  € 400,00
 • Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels
  rapport/verslag Naar behoud en herstel van het paapje als broedvogel in Nederland
  • natuur
  € 8.000,00
 • Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels
  natuurontwikkeling leefgebied van de grote karekiet rond de noordelijke randmeren
  • natuur
  € 4.750,00
 • Sovon Vogelonderzoek Nederland
  educatieproject it's the achterban, stupid!
  • natuur
  € 12.500,00
 • Stichting Louis Bolk Instituut
  natuurontwikkeling Vitale Weidevogelstand
  • natuur
  € 6.000,00
 • Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels
  natuurontwikkeling Loosdrechtse plassen, de grote karekiet
  • natuur
  € 4.800,00
 • Sovon Vogelonderzoek Nederland
  app streeplijsten
  • natuur
  € 5.500,00
 • Stichting Landschap Overijssel
  aankoop en ontwikkeling terrein Reestdal
  • natuur
  € 4.000,00
 • Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe
  ontwikkeling Veentjeswei
  • natuur
  € 1.700,00
 • Sovon Vogelonderzoek Nederland
  internetproject Nederlandse Vogelsoorten
  • natuur
  € 3.000,00
 • Stichting Grauwe Kiekendief, kenniscentrum akkervogels
  onderzoek naar akkervogelbeheer
  • natuur
  € 5.000,00