Echafonds

Het fonds draagt bij aan projecten op het gebied van geschiedenis, erfgoed, klassieke muziek - met inbegrip van vocale - en podiumkunsten in de provincie Noord-Brabant met speciale aandacht voor educatie, cross-over projecten , onderzoek en publicaties.