Esdoorn Fonds

Het financieel ondersteunen van projecten op het terrein van natuurbehoud, geschiedenis en letteren.

Door dit fonds gesteunde projecten

 • Sterck & De Vreese B.V.
  De duiven van Temminck en Knip
  • geschiedenis en letteren
  € 2.300,00
 • Sovon Vogelonderzoek Nederland
  online platform Doorontwikkeling invoer meetnet Nestkaarten
  • natuur
  € 2.000,00
 • Uitgeverij atlas contact B.V.
  publicatie Boek: Solliciteren bij de Noordzee - Arita Baaijens
  • natuur
  € 9.750,00
 • Uitgeverij atlas contact B.V.
  onderzoek en schrijven voor publicatie De geelgors - boek van Caspar Janssen
  • natuur
  € 6.219,00
 • Boom uitgevers Amsterdam B.V.
  publicatie 'NeusWijzer - De grote geur en meurgids van Nederland' door I. Leemans, C. Verbeek e.a.
  • geschiedenis en letteren
  € 5.000,00
 • Uitgeverij G.A. van Oorschot
  publicatie 'Hemelsleutel, de mooiste plantenafbeeldingen uit een particuliere collectie' door G. Venhuizen
  • geschiedenis en letteren
  € 3.500,00
 • Uitgeverij THOTH B.V.
  publicatie 'Historische atlas van Nederland' door R. Rutte
  • geschiedenis en letteren
  € 2.500,00
 • Stichting Matrijs
  Landschappen van Nederland
  • natuur
  € 17.418,00
 • Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitectuur
  publicatie Dutch landscape: an overview, Educatief boek voor niet Nederlanders over het Nederlandse landschap
  • natuur
  € 10.000,00
 • Stichting Matrijs
  publicatie 'Wolven in de Lage Landen' door W. van Heugten
  • geschiedenis en letteren
  € 10.000,00
 • Stichting "Ta Grammata"
  vertaling 'Historiën' van Laonikos Chalkokondyles door H. Lamers
  • geschiedenis en letteren
  € 1.500,00
 • Uitgeverij Natuurmedia
  onderzoek en schrijven voor publicatie Duinen en mensen Voorne: onderzoek en manuscript
  • natuur
  € 10.000,00
 • Stichting Landschapsbeheer Drenthe
  Themaregeling verdroging: Tegengaan van verdroging in kleine natte natuurterreintjes
  • natuur
  € 12.024,00
 • Werkgroep Pleistocene Zoogdieren
  app Digi-Safari Pleistoceen Nederland
  • natuur
  € 15.000,00
 • Zoogdierstichting
  digitale campagne NJN
  • natuur
  € 5.351,00
 • It Fryske Gea
  aankoop natuurgebied Een grondkavel van ruim 8 hectare bij natuurgebied It Easterskar.
  • natuur
  € 5.000,00
 • Stichting Science4nature
  onderzoek genetische diversiteit Kleine schorseneer
  • natuur
  € 14.568,00
 • Ondersteuning Overlegorgaan Nationaal Park Zuid-Kennemerland
  herinrichting bezoekerscentrum
  • natuur
  € 10.464,91
 • Stichting Vrienden van de Leidse Hortus
  lespakket/-materiaal Stoepplantjes een Citizen Science project Hortus botanicus Leiden
  • natuur
  € 19.917,00
 • Stichting FLORON
  educatieproject Bermbeheer op de kaart!
  • natuur
  € 15.000,00