Fonds Eindbestemming

Het in stand houden en restaureren van (familie-) graven in de ruimste zin van het woord. Het ordenen en beschrijven, alsmede het restaureren en conserveren van particuliere archieven, met name persoons- en familie-archieven. Het uitgeven van egodocumenten (memoires, dagboeken en briefwisselingen).

Door dit fonds gesteunde projecten