Humanity House Fonds

Humanity House Fonds

Het Humanity House Fonds ondersteunt (educatieve) cultuurprojecten die als doel hebben polarisatie en discriminatie tegen te gaan. Door de aandacht te richten op vraagstukken rondom oorlog, vrede en migratie wil het fonds onderlinge solidariteit onder de doelgroep van de ondersteunde projecten vergroten.

Humanity House Fonds
Foto: Fred Ernst

Het fonds richt zich vooral op projecten met een jonge doelgroep (12-21 jaar) en dan in het bijzonder MBO studenten. Daarnaast is er een voorkeur voor projecten met het beoogde doel van het voormalige Humanity House. Het gaat dan om herkenning en het tegengaan van polarisatie, discriminatie en het vergroten van onderlinge solidariteit

Projecten waarin aandacht voor het ontstaan van conflict en oorlog centraal staan én de gevolgen hiervan. Daarbij kan worden gedacht aan projecten met een focus op migratie en vluchten.

Door dit fonds gesteunde projecten