Juncus Porzana Delichon Fonds

Dit fonds is er voor natuurbehoud in Nederland.

Door dit fonds gesteunde projecten

 • Stichting Het Zeeuwse Landschap
  Het ligt voor het oprapen
  • natuur
  € 3.864,00
 • Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland
  aankoop gereedschap Natuurbegrazing en de wolf
  • natuur
  € 3.692,00
 • Stichting RAVON
  natuurontwikkeling Migratie van rivierprik in de Maas en zijwateren: kansen voor behoud van prikkenpopulaties
  • natuur
  € 4.287,00
 • De Vlinderstichting
  Themaregeling verdroging: onderzoek en schrijven voor publicatie Natuurprojecten verdroging Biodiversiteit in vernatte veenweidegebieden
  • natuur
  € 4.684,00
 • Stichting RAVON
  natuurontwikkeling Het mysterie van de knakaal: onderzoek langs de Waal met vrijwilligers
  • natuur
  € 9.639,00
 • De Vlinderstichting
  educatieproject TuinvlindersTelTiendaagse
  • natuur
  € 7.500,00
 • Zoogdierstichting
  beleids-/beheersmatig onderzoek naar baardvleermuis in Kamp Westerbork
  • natuur
  € 2.900,00
 • Zoogdierstichting
  beleids-/beheersmatig onderzoek kleine marters
  • natuur
  € 5.783,00
 • Zoogdierstichting
  onderzoek sterfte bij eekhoorns
  • natuur
  € 5.000,00
 • Sovon Vogelonderzoek Nederland
  educatieproject Nieuwe tellers voor de Atlas
  • natuur
  € 5.000,00
 • Zoogdierstichting
  onderzoek voor publicatie 'Atlas van de zoogdieren van Nederland'
  • natuur
  € 5.000,00
 • Stichting Anemoon
  onderzoek Ecologische atlas mariene schelpdieren van Nederland
  • natuur
  € 1.500,00
 • Sovon Vogelonderzoek Nederland
  onderzoek kwaliteitsimpuls meetnet nestkaarten
  • natuur
  € 1.500,00
 • Sovon Vogelonderzoek Nederland
  onderzoek Goudplevieren in Nederland
  • natuur
  € 1.800,00
 • Worldwide Owl Conference 2007
  landelijke uilendag
  • natuur
  € 1.700,00