Scheltema-Breet Natuurfonds

Een natuurfonds die het natuurbehoud in Nederland stimuleert.

Door dit fonds gesteunde projecten

 • Stichting Utrechts Universiteitsfonds
  Een groene tijdmachine
  • natuur
  € 9.840,00
 • Stichting Het Utrechts Landschap
  aankoop natuurgebied grasland in de Polder Bolgerijen
  • natuur
  € 21.229,00
 • Stichting Straatboer
  workshop/training Straatboer Make-over
  • natuur
  € 9.619,00
 • Stichting Het Utrechts Landschap
  natuurontwikkeling Bosreservaat Breeveen
  • natuur
  € 8.259,00
 • Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe
  rapport/verslag Onderzoek verbetering bodembiologie ten behoeve van klimaatbestendige bossen
  • natuur
  € 33.151,00
 • Stichting Mooi Binnenveld
  TV-documentaire Hooiland
  • natuur
  € 21.000,00
 • Stichting RAVON
  campagne Slangen in de hoop, hoop voor de slang
  • natuur
  € 8.142,00
 • Sovon Vogelonderzoek Nederland
  publiciteit Kennis delen in beeld en geluid 3.0
  • natuur
  € 8.368,00
 • Stichting Kerkuilenwerkgroep Nederland
  Uitgave geactualiseerde Handleiding Bescherming Kerkuil
  • natuur
  € 4.290,00
 • Zoogdierstichting
  educatieproject Wild in je achtertuin!
  • natuur
  € 10.000,00
 • Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels
  tentoonstelling Pop-up expositie Meer IJsselmeer
  • natuur
  € 15.000,00
 • It Fryske Gea
  aankoop natuurgebied Een grondkavel van ruim 8 hectare bij natuurgebied It Easterskar.
  • natuur
  € 5.000,00
 • De Vlinderstichting
  cursus libellen tellen
  • natuur
  € 10.776,00
 • Stichting Science4nature
  onderzoek genetische diversiteit Kleine schorseneer
  • natuur
  € 432,00
 • Stichting RAVON
  natuurontwikkeling Het mysterie van de knakaal: onderzoek langs de Waal met vrijwilligers
  • natuur
  € 15.361,00
 • Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels
  educatieproject Grrrutto-grutto
  • natuur
  € 634,00
 • Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland
  aankoop binnendijks natuurgebied Waalenburg op Texel
  • natuur
  € 8.667,00
 • IVN, Instituut voor Natuureducatie en duurzaamheid
  educatieproject Nature Bits: Generatie Y aan zet
  • natuur
  € 15.000,00
 • Stichting Internationale Spinozaprijs
  educatieproject Welkom in het parlement van de dingen
  • natuur
  € 3.875,00
 • It Fryske Gea
  natuurontwikkeling kweldergebied Peazemerlannen voor weide- en wadvogels
  • natuur
  € 4.470,00
 • De Vlinderstichting
  rapport/verslag over effecten van steenmeel in Noord-Brabantse bosranden
  • natuur
  € 17.000,00
 • Stichting FLORON
  tijdschrift themanummer over 100 jaar plantenonderzoek door citizen scientists in Nederland
  • natuur
  € 3.000,00
 • Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels
  lespakket/-materiaal Jonge boeren die de kruidenrijke weiden redden
  • natuur
  € 10.000,00
 • De Bijenstichting
  educatieproject Bijeneducatiecentrum
  • natuur
  € 29.000,00
 • Stichting Martena-State
  aankoop natuurgebied 2,5 ha. ruilverkavelingsbos
  • natuur
  € 2.000,00
 • Vereniging Nederlands Cultuurlandschap
  natuurontwikkeling van uniek Limburgs Maasheggen ensemble
  • natuur
  € 11.000,00
 • Stichting Texels Museum - Kaap Skil
  educatieproject Wad. Leven op de grens van water en land
  • natuur
  € 47.000,00
 • Stichting Nederlandse Natuurhistorische Collecties
  tentoonstelling Bijenradar SNNC
  • natuur
  € 15.000,00
 • Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels
  educatieproject De vogelvriendelijke tuin
  • natuur
  € 14.000,00
 • Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels
  educatieproject Beleef de Lente Junior - Spotvogels
  • natuur
  € 30.000,00
 • Vereniging Nederlands Cultuurlandschap
  restauratie boom door knotbrigade VNC
  • natuur
  € 20.000,00
 • Stichting Werelderfgoed Kinderdijk
  tentoonstelling De realisatie van een natuureducatieve beleving
  • natuur
  € 15.500,00
 • Stichting Nationaal Centrum voor Wetenschap en Technologiecommunicatie
  educatieproject Energetica, Duurzaam plein op hoogte
  • wetenschap
  € 10.000,00
 • Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels
  natuurontwikkeling Loosdrechtse plassen, de grote karekiet
  • natuur
  € 16.994,00
 • It Fryske Gea
  natuurontwikkeling herstel schelpenstrand Makkumer Noordwaard
  • natuur
  € 10.000,00
 • Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland
  restauratie park buitenplaats Spiegelrust
  • natuur
  € 1.500,00
 • Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland
  restauratie park buitenplaats Schaep en Burgh
  • natuur
  € 9.000,00
 • IVN, Instituut voor Natuureducatie en duurzaamheid
  educatieproject Natuurouders
  • natuur
  € 25.000,00
 • Stichting Grauwe Kiekendief, kenniscentrum akkervogels
  beleids-/beheersmatig onderzoek broedende veldleeuweriken
  • natuur
  € 20.000,00
 • Dommelbimd
  aankoop natuurgebied landbouwgrond Dommeldalgebied
  • natuur
  € 7.000,00
 • Stichting Landschap Overijssel
  aankoop en ontwikkeling terrein Reestdal
  • natuur
  € 20.000,00
 • Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe
  ontwikkeling Veentjeswei
  • natuur
  € 7.300,00
 • Stichting Das en Boom
  ontwikkeling maasheggenlandschap
  • natuur
  € 3.000,00
 • Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels
  educatief project elke tuin een vogeltuin
  • natuur
  € 2.400,00
 • Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels
  educatieproject Verderkijkers
  • natuur
  € 2.900,00
 • Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels
  campagne Elke tuin een vogeltuin
  • natuur
  € 3.300,00
 • Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland
  restauratie eendenkooi Schipluiden
  • natuur
  € 5.500,00