Welcker Fonds

Voor projecten op het gebied van cultuur en natuurbehoud in Nederland met een voorkeur voor het doopsgezinde erfgoed.

Door dit fonds gesteunde projecten

 • Stichting Nationaal Restauratie Centrum
  Bevorderen restauratiekennis
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 10.000,00
 • Hendrik Jacobs Stichting
  Onderzoek en schrijven voor publicatie 'De Nederlandse vioolbouw: Het vergeten erfgoed vanaf de Gouden Eeuw'
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 10.000,00
 • Stichting Grote Kerk Naarden
  De Hemel op Aarde
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 20.000,00
 • Stadsherstel Amsterdam N.V.
  Stof tot nadenken
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 9.955,00
 • Protestantse gemeente te Medemblik
  Restauratie Bonifaciuskerk Medemblik
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 17.274,00
 • Stichting tot Behoud van Monumenten in de Gemeente Waadhoeke
  Restauratie theekoepel op het bolwerk, Franeker
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 2.500,00
 • Stichting Openluchtmuseum de Locht
  Moestuin vroeger en nu
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 9.940,00
 • Stichting Museum Geelvinck
  herinrichting De Moestuin van Huize Kolthoorn, Heerde
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 3.000,00
 • Doopsgezinde gemeente Surhuisterveen
  herstel Doopsgezinde Kerk, Surhuisterveen
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 15.000,00
 • Protestantse gemeente te Den Burg, Texel
  restauratie Protestantse Burghtkerk, Den Burg
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 5.000,00
 • Protestantse gemeente te Velsen-Zuid/IJmuiden-Oost
  restauratie van de Engelmunduskerk, Oud Velsen
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 4.000,00
 • Parochie H. Johannes de Doper Oud-Valkenburg
  restauratie Johannes de Doperkerk, Oud Valkenburg
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 6.250,00
 • Doopgezinde Gemeente Holwerd
  restauratie Bakker en Timmenga-orgel Doopsgezinde kerk, Holwerd
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 5.000,00
 • Stichting Wormerveerse Vermaning
  restauratie Wormerveerse Vermaning, Wormerveer
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 30.000,00
 • Stichting Het Drentse Landschap
  restauratie Landhuis Overcingel, Assen
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 14.975,00
 • Protestantse gemeente te Steenwijk
  restauratie Van Oeckelen Orgel, Steenwijk
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 7.425,00
 • Stichting tot Behoud van de Dorpskerk te Grootschermer
  restauratie dorpskerk Grootschermer
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 18.000,00
 • R.K.Sint Norbertusparochie
  restauratie Sint Josephkerk Roosendaal
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 18.000,00
 • Hervormde gemeente te Anloo
  restauratie kerk Magnuskerk, Anloo
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 4.000,00
 • Stichting Monument Witte Kerk Heiloo
  restauratie Witte Kerk te Heiloo
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 6.655,00
 • Stichting Geschreven op het Scherm
  documentaire De historische moestuin Vollenhoven, De Bilt
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 5.000,00
 • Algemene Doopsgezinde Sociëteit Nederland
  project Geestdrift
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 5.000,00
 • Stichting Beheer Historische Groenmonumenten Utrechtse Heuvelrug
  restauratie park Sterrenbos, Landgoed Zuylenstein te Leersum
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 10.000,00
 • Doopsgezinde Gemeente Leiden
  restauratie Lokhorstkerk te Leiden
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 7.500,00
 • Stichting De Westerkerk
  restauratie Wester- of Sint Gommaruskerk te Enkhuizen
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 2.500,00
 • Stichting Grote Kerk Naarden
  restauratie beschilderd houten tongewelf, Grote Kerk Naarden
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 25.000,00
 • Stichting tot Behoud van Beemster Doopsgezinde Vermaning
  restauratie Doopsgezinde Vermaning te Middenbeemster
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 20.000,00
 • Stichting tot Restauratie van de Sint Servaas te Maastricht
  restauratie Sint Servaas basiliek te Maastricht
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 15.000,00
 • Parochie OLV Tenhemelopneming
  restauratie portaal Sterre der Zee kapel, Onze Lieve Vrouwtenhemelopneming Maastricht
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 15.000,00
 • Protestantse Gemeente Sneek
  extra bijdrage restauratie Grote of Martinikerk, Sneek
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 10.800,00
 • Protestantse Gemeente te Berltsum
  restauratie kerktoren Koepelkerk te Berltsum
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 5.000,00
 • Parochie H. Margarita
  restauratie kerk H. Margarita te Ittervoort
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 6.200,00
 • Protestantse Gemeente "It Keningsfjild" te Opsterland
  restauratie kerk St Pieterkerk te Ureterp
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 7.500,00
 • Stichting Ridderhofstad Gunterstein
  kleuronderzoek en restauratie gevel entree Gunterstein
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 12.000,00
 • Parochie HH. Petrus en Paulus
  restauratie Sint Josephkerk en pastorie te Leiden
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 25.000,00
 • Protestantse Gemeente Koggenland
  restauratie Hervormde kerk te Ursem
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 6.000,00
 • Protestantse Gemeente Koggenland
  restauratie Nederlandse Hervormde kerk te Avenhorn
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 7.600,00
 • Rooms Katholiek Kerkgenootschap in Nederland
  restauratie leiendaken toren en traptoren, R.K. kerk te Kamerik
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 7.800,00
 • Stichting De Westerkerk
  restauratie Westerkerk te Enkhuizen
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 4.500,00
 • Stichting Oude Groninger Vermaningen
  restauratie Doopsgezinde kerk te Sappemeer
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 15.000,00
 • Stichting Victoriuskerk Pingjum
  restauratie Victoriuskerk te Pingjum
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 15.000,00
 • IJzendoorn, Kerkvoogdij HG
  restauratie Hervormde Kerk te IJzendoorn
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 7.500,00
 • Stichting Oude Salviuskerk
  restauratie triptiek, Oude Salviuskerk te Sittard
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 10.000,00
 • Rooms Katholiek Kerkgenootschap in Nederland
  restauratie Bonifatiuskerk te Spanbroek
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 14.000,00
 • Stichting tot Behoud van Monumentale Kerken in Alkmaar
  restauratie glas-in-loodraam Grote kerk van Alkmaar
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 22.500,00
 • Vereniging tot Instandhouding en Uitbreiding der Zaanlandse Oudheidkundige Verzameling
  restauratie en presentatie schilderijen Museum Honig Breethuis
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 10.000,00
 • Stichting Stevenskerk Nijmegen
  restauratie Königorgel Stevenskerk Nijmegen
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 9.000,00
 • Protestantse Gemeente Medemblik CVK
  restauratie Hervormde Kerk te Ilpendam
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 15.000,00
 • Rooms Katholiek Kerkgenootschap in Nederland
  restauratie St. Lambertuskerk te Helden
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 5.000,00
 • R.K. Parochie HH. Petrus en Michaël te Sittard
  restauratie kerktoren de Grote- of Sint Petruskerk te Sittard
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 20.000,00
 • Protestantse Gemeente Medemblik CVK
  restauratie Johanneskerk te Laren
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 7.500,00
 • Joodse Begraafplaats Den Haag
  Restauratie Joodse begraafplaats te Den Haag
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 15.000,00
 • Parochie H. Laurentius
  restauratie Laurentiuskerk te Spaubeek
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 13.000,00
 • Stichting Berkhouter Kerk
  restauratie Berkhouter kerk
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 7.500,00
 • R.K. Parochie HH. Petrus en Michaël te Sittard
  restauratie Grote- of Sint Petruskerk te Sittard
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 10.000,00
 • R.K. Stichting De Krijtberg
  restauratie Krijtberg kerk te Amsterdam
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 20.000,00
 • Stichting Vrienden van de Adventskerk te Alphen aan den Rijn
  restauratie Steinmeyer orgel, Adventskerk te Alphen aan de Rijn
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 9.000,00
 • Rooms Katholiek Kerkgenootschap in Nederland
  restauratie Petrus’ Banden Kerk of de Grote kerk te Venray
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 18.000,00
 • Rooms Katholiek Kerkgenootschap in Nederland
  restauratie kerktoren te Broekhuizenvorst
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 10.000,00
 • Rooms Katholiek Kerkgenootschap in Nederland
  restauratie derde fase kerk te Panningen
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 11.000,00
 • Rooms Katholiek Kerkgenootschap in Nederland
  restauratie Grote kerk van Venray
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 18.000,00
 • Stichting tot Behoud van het Kerkgebouw van de Deutsche Evangelische Gemeinde Im Haag
  restauratie Flaes orgel, Deutsche Evengelische Gemeinde Den Haag
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 11.000,00
 • Protestantse Gemeente Medemblik CVK
  restauratie Van Dam orgel, Martinikerk te Koudum
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 2.500,00
 • Protestantse gemeente
  restauratie gewelfschilderingen en dak kerk te Boazum
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 20.000,00
 • Monumentenstichting Boarnsterhim
  restauratie toren Terptsjerke Akkrum
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 7.500,00
 • Doopsgezinde Gem. Enkhuizen
  restauratie Vermaning Enkhuizen
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 10.000,00
 • Stichting Oude Gelderse Kerken
  restauratie Grote Kerk te Wageningen
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 14.000,00
 • Stichting Protestantse Kerk Stevensweert
  restauratie Nederlandse Hervormde kerk te Stevensweert
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 4.000,00
 • Stichting Ridderhofstad Gunterstein
  restauratie park Engelsch Werk
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 10.000,00
 • Sint Antonius van Paduaparochie, locatie Blauwhuis
  restauratie baarhuisje en gracht bij Sint Vituskerk te Blauwhuis
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 8.000,00
 • Protestantse Gemeente Baard
  restauratie orgel Bakker en Timmenga orgel, Sint Gertrudiskerk te Baard
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 5.000,00
 • Stichting Behoud Monumenten gemeente Tytsjerksteradiel
  restauratie toren en luidklok van de kerk te Ryptsjerk
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 7.000,00
 • Protestantse gemeente Scharnegoutum - Loënga
  restauratie kerktoren Martenskerk te Scharnegoutum
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 6.000,00
 • Rooms Katholiek Kerkgenootschap in Nederland
  restauratie H. Gregorius de Grote kerk te Brunssum
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 10.000,00
 • Stichting tot Behoud van Monumentale Kerken in Alkmaar
  restauratie glas-in-lood ramen Grote kerk te Alkmaar
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 25.000,00
 • Rooms Katholiek Kerkgenootschap in Nederland
  restauratie H. Petruskerk te Baarlo
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 14.000,00
 • Protestantse Gemeente Medemblik CVK
  restauratie Doopsgezinde kerk te Itens
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 50.000,00
 • Algemene Doopsgezinde Sociëteit Nederland
  muziektheaterproductie Geestdrift STABEI
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 7.500,00
 • Kerkelijke Gemeente Workum
  restauratie hekwerk kerkgebouw te Workum
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 4.000,00
 • Doopsgezinde Gemeente "de Lytse Streek"
  restauratie boeken(verzameling) Bijbelrestauratie
  • geschiedenis en letteren
  € 1.500,00
 • Stadsherstel Amsterdam N.V.
  restauratie Zuidervermaning te Westzaan
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 100.000,00
 • Uitgeverij Verloren
  publicatie 'Huis en habitus. Overkastelen, buitenplaatsen en notobele levensvormen' door J. Moes e.a.
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 2.500,00
 • Stichting de Mouterij
  restauratie voormalige Doopsgezinde kerk te Franeker
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 100.000,00
 • Stichting tot Behoud van het Foreestenhuis
  restauratie Knipscheer orgel
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 5.000,00
 • Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen in Friesland
  restauratie kerk Doopsgezinde kerk Leeuwarden
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 7.500,00
 • Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn
  restauratie Foreestenhuis
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 26.000,00
 • Doopsgezinde Gemeente Joure
  restauratie kerk
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 18.000,00
 • Doopsgezinde Gem. Enkhuizen
  restauratie preekstoel
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 15.000,00
 • 20 leafdesdichten en in liet fan wanhoop B.V.
  publicatie 'Fries Goud en Zilver' door J. ter Molen e.a.
  • beeldende kunst
  € 5.000,00
 • Doopsgezinde Gem. Enkhuizen
  restauratie glas-in-loodramen
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 25.000,00
 • Verenigde Christelijke Gemeente Dokkum
  restauratie interieur Doopsgezinde kerk
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 15.000,00
 • Doopsgezinde Gemeente Berlikum
  restauratie Van Dam-orgel
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 5.000,00
 • Stichting Internationaal Menno Simons Centrum
  website euMENNet
  • geschiedenis en letteren
  € 20.000,00
 • Stg. Orgelfonds Oude Kerk Soest
  plaatsing en restauratie Van Gruisen-Van Oeckelen orgel
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 20.000,00
 • Stichting Ridderhofstad Gunterstein
  restauratie voorbalkon hoofdhuis
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 15.000,00
 • Kerkbest. Doopsgez.Gem. Makkum
  restauratie Van Dam-orgel
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 7.500,00
 • Doopsgezinde Historische Kring
  publicatie en congres 'Honderd jaar vrouwen op de kansel' door M. de Baar, F. Cossee, M. van Veen en A. Voolstra
  • geschiedenis en letteren
  € 2.000,00
 • Verenigde Doopsgezinde Gemeente IJmond
  restauratie Van Gelder-orgel
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 5.000,00
 • Stg. Wetenschappelijk Erfgoed
  tentoonstelling 500 jaar Doopsgezinden in Nederland
  • geschiedenis en letteren
  € 7.700,00
 • De Stichting Menno Simons
  internetproject Beeldbank Menno Simons
  • geschiedenis en letteren
  € 7.500,00
 • Stichting Ridderhofstad Gunterstein
  restauratie hoofdgebouw buitenplaats
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 15.000,00
 • Verenigde Doopsgezinde Gemeent
  2e fase onderzoek De metamorfose van mennist Mokum
  • geschiedenis en letteren
  € 36.000,00
 • Verenigde Doopsgezinde Gemeent
  muziekproductie Le Prophete
  • muziek
  € 5.000,00
 • Cordes
  publicatie 'Jan Zoet, Amsterdammer. Leven en werk'
  • geschiedenis en letteren
  € 1.500,00
 • Stichting Cellosonate
  cd-box met werk van Nederlandse componisten
  • muziek
  € 11.800,00
 • Stichting Grachtenfestival
  Conservatorium Concours
  • muziek
  € 3.500,00
 • Lingua Musica
  uitvoering Carmina Burana van C. Orff
  • muziek
  € 2.500,00
 • Doopsgezind Seminarium
  congres Myth and reality of Anabaptist/Mennonite Women ca 1525-1900 in Continental Europe
  • geschiedenis en letteren
  € 5.000,00