Restauratie rechtenvrij

Bevorderen restauratiekennis

NRC - Handboeken completeren - fase 2024-2025
Aangevraagd door
Stichting Nationaal Restauratie Centrum
Bijdrage
€ 60.000,00
Werkterrein
erfgoed & monumentenzorg

Het Nationaal Restauratie Centrum (NRC – niet te verwarren met de krant!) heeft sinds haar oprichting in 1988 een waardevolle serie handboeken uitgebracht, waarin de kennis van verschillende vakdisciplines in de restauratie wordt beschreven. Deze handboeken zijn een onmisbare bron van informatie voor vaklieden, uitvoerders, projectleiders, adviseurs en architecten werkzaam in de monumentenzorg. De serie biedt een overzicht van de stand der techniek per vakgebied, met aandacht voor onderhoud, restauratie en herbestemming van monumentale gebouwen.

Een completering van de serie in drie fasen

Om de serie compleet te maken en nieuwe onderwerpen te behandelen, heeft het NRC ambitieuze plannen voor de komende zes jaar (vanaf 2023). In drie fasen willen zij boeken uitbrengen over nog ontbrekende onderwerpen. Denk aan metselwerk, diverse soorten dakbedekking en andere relevante restauratietechnieken. Ook zullen bepaalde bestaande handboeken worden herzien om up-to-date informatie te bieden.

Fase 1 - Vier restauratiehandboeken

In fase 1 zullen vier restauratiehandboeken worden geschreven en gepubliceerd: Restauratie Metselwerk 1, Restauratie Metselwerk 2, Leibedekking in de Monumentenzorg en Rietbedekking in de Monumentenzorg.

Deskundige samenwerking voor kwaliteit

Het NRC werkt samen met deskundige auteurs, redacteurs en vormgevers om de kwaliteit van de handboeken te waarborgen. De boeken worden in eigen beheer uitgegeven en zijn zowel te koop via de NRC-website als kosteloos online in te zien.

Waarom steunt het Cultuurfonds 'Handboeken completeren' van Nationaal Restauratie Centrum?

Het Cultuurfonds steunt het project 'Handboeken completeren' van het Nationaal Restauratie Centrum vanwege:

  • Het belang van het bevorderen van kennis van restauratietechnieken en monumentenzorg voor de vak gemeenschap.
  • De unieke waarde van de handboekenserie als onmisbare bron van informatie in de restauratiewereld.
  • Het stimuleren van vakmanschap en ambacht binnen de restauratiepraktijk.
  • De waarborging van cultureel erfgoed en monumenten door up-to-date en toegankelijke kennis te verspreiden.

Vind jij behoud van erfgoed ook van belang?

Vanaf 35 euro per jaar word je al donateur en draag je bij aan meer dan 3.500 projecten die we jaarlijks ondersteunen.