Geef om geef aan cultuur

De cultuursector heeft een zwaar jaar achter de rug én voor de boeg. Door de coronamaatregelen zijn veel projecten niet langer rendabel of kunnen helemaal niet doorgaan. Er dreigt daardoor veel moois verloren te gaan. En juist in deze tijd zien we hoe belangrijk cultuur én natuur zijn voor onze samenleving. Sluit je daarom nú bij ons aan!

Donateur worden

Vanaf € 35 per jaar lever je al een bijdrage aan de volle breedte van de cultuur in Nederland. Daarover lees je alles in ons Magazine dat je als donateur twee keer per jaar krijgt. Hierin staan ook onze culturele uitjes en mooie aanbiedingen voor bijvoorbeeld theatervoorstellingen of boeken. 

Waar gaat mijn gift naar toe?

Wij investeren in grote en kleine cultuurprojecten, van professionals en amateurs. We financieren op aanvraag en geven relatief kleine bijdragen, waardoor we veel uiteenlopende initiatieven kunnen steunen en aanvragers stimuleren ook elders aan te kloppen. Zo werkt het Cultuurfonds als vliegwiel: na een toezegging van ons komen andere geldgevers vaak ook over de streep. 

Aanvragen worden op kwaliteit beoordeeld door commissies die bestaan uit honderden onbezoldigde experts of door de besturen van onze provinciale afdelingen. Wij controleren of onze bijdragen op de juiste manier worden besteed. Wij keren een bijdrage meestal pas uit als het project is gerealiseerd.

Geefkringen

Samen met anderen een bijdrage leveren aan cultuur in de vorm van collectief mecenaat kan ook. Samen met een groep vrienden of gevormd rond een bepaald thema. Zo kunnen ook business clubs of verenigingen het initiatief nemen om een specifiek onderwerp te ondersteunen of om voor een bepaalde regio iets te organiseren.

Het Cultuurfonds initieert zelf ook geefkringen, zoals Jong Mecenaat, een fonds van een nieuwe generatie mecenassen die samen bijzondere projecten ondersteunt, en Mokums Mecenaat, om samen kunst en cultuur in de Amsterdamse binnenstad te ondersteunen. Bewoners van de provincie Groningen initieerden Grunneger Dieverdoatsie: een fonds van bewoners en andere betrokkenen die samen bijzondere culturele initiatieven in de stad en ommelanden ondersteunen. Tot slot heeft Stichtse Vecht inmiddels ook een eigen geefkring, Patronen Stichtse Vecht, voor onmisbare financiële steun aan het culturele leven in de gemeente via Cultuurfonds Stichtse Vecht.

Uw rol als mecenas

Is er binnen cultuur of natuur een specifiek onderwerp dat u bijzonder na aan het hart ligt? En wilt u daar een bijdrage aan leveren, in middelen én betrokkenheid. Dan zijn er diverse geefmogelijkheden bij het Cultuurfonds waarmee u een bijdrage kunt leveren. Sommige schenkers kiezen voor een eigen fonds op naam. Dat kan bij en/of na leven. Wat uw wens ook is onze ervaren mecenaatsadviseurs helpen u graag. Naast hun eigen expertise, kunnen zij uw wens bespreken met de inhoudelijke adviseurs en kennen zij de weg naar onafhankelijke deskundigen op het gebied van bijvoorbeeld fiscaliteit en estate planning.

Kijk voor inspiratie naar onze bevlogen schenkers in onze film.

Heeft u behoefte aan een eerste kennismaking? Neem dan contact op met een van onze mecenaatsadviseurs. U ziet ze hieronder. Voor meer informatie en inspiratie kunt u hier ook vrijblijvend ons inspirerende Magazine en onze brochure aanvragen.

Marceline Loudon
Marceline Loudon
Adviseur Schenken en Nalaten
+31 6 23 28 74 13
m.loudon@cultuurfonds.nl

Geven aan een bestaand fonds

Het is mogelijk om vanaf € 1.000 te schenken aan een bestaand Cultuurfonds op Naam. Zo kunt u kiezen voor een fonds dat bijvoorbeeld actief is in uw eigen regio of een werkterrein ondersteunt waar u affiniteit mee heeft. Wilt u schenken aan een specifiek fonds, gebruik dan de geefmodule. Boven een bedrag van € 1.000 kunt u uw favoriete Cultuurfonds op Naam selecteren.

Cultuurfonds op Naam

Bij het Cultuurfonds kunt u uw eigen fonds instellen met een specifiek doel zonder dat u daar een aparte stichting voor hoeft op te zetten. Dat scheelt tijd, geld, administratie, beheer en u hoeft geen bestuur te benoemen. De ANBI-wetgeving stelt strenge eisen aan stichtingen en vermogensfondsen. Wij nemen u al het werk en de zorg uit handen maar u blijft uiteraard wel betrokken bij het reilen en zeilen van uw fonds. Er zijn al meer dan 450 fondsen ingesteld door particulieren, stichtingen, geefkringen en bedrijven. 

Hoe werkt het?
U stelt uw eigen fonds in met een schenking, bij leven of bij testament, en bepaalt in overleg met ons de doelstelling en de naam. U kunt ook anoniem blijven. Het Cultuurfonds handelt de aanvragen voor financiële ondersteuning af en zorgt ervoor dat de besteding volgens afspraak verloopt.

Waarom geeft u?

 •  
  "Ik heb een passie voor geschiedenis en voor Amsterdam en wilde graag bijdragen aan de monumentenzorg."
  Gay Lee Oen, insteller van het Edith Oen-Oei Schone Kunsten Fonds
 •  
  "Met de nalatenschap van mijn man, Ted Schutten, maken we Rotterdam mooier door monumentale panden in ere te herstellen."
  Ieke Frankenmolen, insteller van een CultuurFonds op Naam
 •  
  "Ik geef aan jeugdtheater, zodat zoveel mogelijk kinderen kansen krijgen om op te groeien met het wonder van het theater"
  Loes van Toorn, insteller van een CultuurFonds op Naam
 •  
  "Mijn ouders wilden iets terug doen voor de moderne kunst, waar ze altijd zo van hebben genoten."
  Hugo de Haas van Dorsser, zoon van instellers Hausta Donans Fonds

Nalaten

U kunt het Prins Bernhard Cultuurfonds begunstigen met een legaat, waarbij u in uw testament vastlegt dat u een bedrag, een effectenportefeuille of onroerend goed nalaat aan het Cultuurfonds. U kunt het Cultuurfonds ook benoemen tot (mede-)erfgenaam. 

Nalaten kan aan één van de werkterreinen van het Cultuurfonds, maar u kunt ook kiezen voor een specifiek onderwerp, zoals cultuur of natuur in uw provincie of het werk van het Cultuurfonds in het algemeen.

Heeft u zelf een doel voor ogen en past dat bij de werkterreinen van het Cultuurfonds, dan kunt u ook nalaten aan een van de CultuurFondsen op Naam. Of u kunt zelf een fonds op naam instellen. Dit is mogelijk zowel bij legaat als bij erfstelling. U legt het vast in uw testament. Daarbij kunt u onze voorbeeldteksten gebruiken. 

Uw eigen fonds op naam kan ook al bij leven actief worden ingevuld met mooie projecten.  Lees hier meer over nalaten.

Mecenaat op Maat

Met het Mecenaat op Maat vertaalt het Cultuurfonds uw wensen om te schenken aan cultuur en natuur zo goed mogelijk naar de praktijk. Behartigt uw onderneming het behoud van de Nederlandse natuur? Dan is ook mogelijk om alleen te schenken aan de natuur. In veel gevallen biedt de geefvorm Cultuurfonds op Naam uitkomst, maar misschien is uw idee zo bijzonder dat maatwerk nodig is. Het Cultuurfonds biedt deskundig advies en begeleiding omtrent doneren. 

Voorbeeldprojecten

Landelijkmonumentenzorg

Het Huis met de Hoofden

Restauratie van de gevelornamenten

Bekijk
Landelijktheater, dans en film

Melk & Dadels

Getuigenissen van vier jonge Marokkaans-Nederlandse actrices.

Bekijk
Landelijkbeeldende kunst

Hollandse Meesters uit de Hermitage

Oogappels van de tsaren, uit St. Petersburg naar Nederland.

Bekijk

Belastingvoordeel

Het Cultuurfonds heeft de culturele ANBI-status en is daardoor vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Uw gift komt dus geheel ten goede aan cultuur, natuur of wetenschap. U kunt uw gift aftrekken van de inkomstenbelasting. 

Rekenmodule
Wilt u het belastingvoordeel van uw gift eenvoudig berekenen, kijk dan op onze handige rekenmodule.

Schenkingsmodule
Om maximaal gebruik te maken van belastingvoordelen, kunt u een periodieke schenkingsovereenkomst met ons afsluiten. Door periodiek te schenken wordt uw gift namelijk volledig aftrekbaar. Dit kan via de schenkingsmodule. U legt uw gift dan voor tenminste vijf jaar vast.

Extra voordeel met de multiplier
De verlengde Geefwet geeft extra belastingvoordeel door in de aangifte gebruik te maken van de culturele multiplier. U kunt hiermee jaarlijks 25% meer opgeven aan de Belastingdienst dan het werkelijk geschonken bedrag, met een maximum van 5.000 euro per jaar. U kunt dus op deze manier ten hoogste 1.250 euro per jaar extra in aftrek brengen. De culturele multiplier kan in principe tot 2023 worden gebruikt in de aangifte en mogelijk ook daarna mits de Europese Commissie met verlenging instemt.

Brochure aanvragen

Wilt u meer weten over ons werk en de mogelijkheden voor geven of nalaten aan het Cultuurfonds, vraag dan de brochure De kunst van het geven aan.