Natuurbehoud begint bij een kennismaking met de natuur. Een kennismaking die je doet verwonderen, ontdekken en leert houden van de natuur om je heen. Een kennismaking die niet voor ieder kind even van zelfsprekend is. De aanleg van groene schoolpleinen brengt de natuur voor kinderen dichtbij. Zo krijgen kinderen de kans zich te ontpoppen tot de natuurliefhebbers en -beschermers van morgen.

Door heel Nederland worden groene schoolpleinen aangelegd. Pleinen vol struiken, houtsnippers, moestuinen, modder, kriebelbeestjes, poelen en bomen. Het groene schoolplein kent vele voordelen. Niet alleen voor de kinderen die van het plein gebruik maken, maar ook voor biodiversiteit en de waterhuishouding. Daarnaast biedt het groene schoolplein fantastische mogelijkheden voor bijzondere educatie. Om maximaal gebruik te maken van de educatieve mogelijkheden die het groene schoolplein biedt is het IVN Natuureducatie Groene Schoolpleinenfonds opgericht. Het fonds biedt ruimte voor projecten die het gebruik van het groene schoolplein voor natuur- en cultuureducatie stimuleren.

Het Cultuurfonds en natuur

Sinds 1975 ondersteunt het Cultuurfonds natuurbehoud en -versterking in Nederland. Dit doen wij door het ondersteunen van projecten op het gebied van biodiversiteit, het Nederlandse (cultuur)landschap en natuureducatie. Het ondersteunen van projecten die het gebruik van groene schoolpleinen voor natuur- en cultuureducatie stimuleren is mogelijk dankzij het IVN Natuureducatie Groene Schoolpleinenfonds.

Doe een aanvraag!

Vraag en antwoord

Vragen?

Noa Dunnewind
Noa Dunnewind
Adviseur Natuur & Beurzen
noa@cultuurfonds.nl