Eigen initiatieven

Het Cultuurfonds initieert en ontwikkelt soms ook eigen initiatieven om het culturele aanbod in Nederland aan te vullen waar nodig.

Fonds Perzik van Onsterfelijkheid

Samen met de Koninklijke Boekverkopersbond heeft het Cultuurfonds het Fonds Perzik van Onsterfelijkheid ingesteld. De naam is ontleend aan het gelijknamige boek van Jan Wolkers. Het is een fonds voor het behoud, herstel en instandhouding van graven, grafmonumenten en -tekens van Nederlandse schrijvers. Personen en organisaties kunnen een aanvraag doen bij het fonds om auteursgraven te laten restaureren of te behoeden voor ruiming.

Koningsbiografieën

Voor het 200-jarig bestaan van de Nederlandse monarchie in 2013, namen het Prins Bernhard Cultuurfonds, Uitgeverij Boom en de Universiteit Utrecht het initiatief tot de publicatie van de biografieën van de eerste drie Nederlandse koningen. Voor het eerst hebben drie auteurs volledige toegang gekregen tot de archieven van het Koninklijk Huisarchief. Drie biografieën rijk aan onthullingen en nieuwe inzichten zijn het resultaat. Het onderzoek van de auteurs is volledig gefinancierd door het Cultuurfonds.

Foto: Sander Stoepker

Historische buitenplaatsen

Kastelen en buitenplaatsen zijn unieke verzamelingen van gebouwd en groen erfgoed, met historische collecties die voor veel mensen interessant zijn. Door de vele doelstellingen van de aan het Cultuurfonds geschonken CultuurFondsen op Naam kunnen wij herstelprojecten mede financieren.

Sleutelfigurenreeks

Het Cultuurfonds heeft met Uitgeverij Balans het initiatief genomen tot de Sleutelfigurenreeks: een reeks biografieën over acht ‘sleutelfiguren’ uit de Nederlandse geschiedenis. Inmiddels zijn er zes verschenen.

Cultuurfonds voor Monumenten

Het Nationaal Restauratiefonds en het Cultuurfonds hebben in negen provincies Cultuurfondsen voor Monumenten ingesteld. Daaruit kunnen leningen met een lage rente worden verstrekt voor restauraties van particuliere monumenten.