De voorkeur gaat uit naar projecten met een educatieve- of digitale insteek, initiatieven die de toegankelijkheid (fysiek, sociaal, digitaal, informatief) van een erfgoedplek vergroten en de aanschaf van apparatuur of materiaal die erfgoedvrijwilligers ondersteunen in hun werkzaamheden.    

Denk daarbij bijvoorbeeld aan: 

 • het versterken van de digitale aanwezigheid, door bijvoorbeeld de  aanpassing van de website of de database met een webshop,  ticketingsysteem of de digitalisering van de collectie. 
 • audiovisuele middelen zoals audiotours, films of routes met QR- technologie om publiek op passende wijze te ontvangen. 
 • ‘oral history’-projecten waarbij de mondelinge verhalen van vrijwilligers worden vastgelegd en ontsloten via een website of database 
 • het aanschaffen van een pin apparaat, beamer, of nieuwe kostuums.  
 • een drempelhulp of heftrap zodat een rolstoelgebruiker de erfgoedplek kan betreden 
 • de audiotour voorzien van een transcript voor slechthorenden 
 • cursussen en workshop voor erfgoedvrijwilligers om zich op inhoudelijk of facilitair vlak te ontwikkelen. 

Voorwaarden:

 • Het project moet een toegevoegde waarde hebben voor de vrijwilligers in het uitoefenen van hun taken.
 • De erfgoedvrijwilligers zijn actief bij een stichting, collectief of vereniging. Dit geldt ook voor een onbezoldigde functie in een bestuur.
 • Het aangevraagde bedrag ligt tussen de € 500 en € 5.000. Voor grotere projecten kan een reguliere aanvraag worden gedaan.
 • Het aangevraagde bedrag is maximaal 100 % van de totale projectkosten.
 • De bijdrage wordt gebaseerd op de externe kosten (materiaal en de inhuur van externe partijen) inclusief btw tot een maximale bijdrage van € 5.000. Eigen organisatiekosten of vrijwilligersuren worden niet vergoed.
 • Bij de besteding van het beschikbare budget wordt gestreefd naar een brede geografische spreiding. Bij budgettaire krapte kan prioriteit worden verleend aan aanvragen afkomstig uit regio’s waar weinig aanbod is;
 • Prioriteit wordt gegeven aan aanvragen van erfgoedvrijwilligers zelf.

Indientermijn en -wijze:

Aanvragen kunnen doorlopend worden via onze aanvraagpagina. Na het indienen van de aanvraag ontvang je een tijdelijke ontvangstbevestiging. Hoe je een aanvraag in moet dienen voor de regeling lees je in de Handleiding Erfgoedvrijwilligersregeling.

Deadlines:

16 oktober 2023 (vergaderdatum: 27 oktober 2023)
13 november 2023 (vergaderdatum: 24 november 2023)
29 november 2023 (vergaderdatum: 15 december 2023)

 Indien jouw aanvraag wordt goedgekeurd, zal het volledige bedrag gelijk worden overgemaakt. 

Doe je aanvraag

Verdere vragen?