De criteria voor een voordracht voor de Brabant Bokaal 2024:

  • De Brabant Bokaal is bedoeld voor personen van onbesproken gedrag die in enigerlei vorm uitstekende verdiensten hebben verworven voor Brabantse cultuur en natuur.
  • De werkzaamheden dienen origineel te zijn, niet beroepsmatig, onverplicht en onbetaald te zijn verricht.
  • De activiteiten waarvoor de kandidaten worden bekroond dienen regionale of provinciale uitstraling te hebben.
  • De werkzaamheden waarvoor de persoon wordt voorgedragen hebben minimaal 10 jaar plaatsgevonden.
  • Ook bijzondere bestuurlijke verdiensten op het gebied van cultuur en natuur kunnen met een Brabant Bokaal worden onderscheiden.
  • Wij streven naar een divers en inclusief cultureel veld. Wij kijken dan ook uit naar kandidaten die onze provincie in allerlei opzichten versterken.
  • Speciale aandacht wordt gegeven aan voordrachten van een mecenas.
  • We zien graag dat van de BB-onderscheiding een inspirerende werking uitgaat naar anderen en dat deze voor de laureaat een stimulans is om door te gaan. Daarom gaat de voorkeur uit naar kandidaten die nog volop actief zijn in het culturele veld.
  • Voor een voordracht dient gebruik te worden gemaakt van het Voordrachtformulier. Dit formulier kan volledig ingevuld en voorzien van alle bijlagen, worden ingediend tot en met uiterlijk maandag 20 mei 2024.