Bestaande festivals, broedplaatsen, presentatieplekken en ontwikkelinstellingen die op landelijk niveau een theater-, dans- of filmgenre vertegenwoordigen en daarbij onderscheidend zijn, kunnen aanvragen voor:

  • Een nieuw meerjarig initiatief/onderdeel dat gericht is op nieuwe makers/talentontwikkeling. De organisatie moet een nieuw initiatief starten waaraan extra (dus nieuwe) kosten verbonden zijn. Er moet sprake zijn van artistieke begeleiding in het kader van de talentontwikkeling.
  • Een nieuw meerjarig initiatief/onderdeel waarbij ingezet wordt op (sociaal-)artistieke vernieuwing.

N.B: Met name bij BIS-instellingen moet het gaan om een initiatief dat aantoonbaar niet met de reguliere middelen te financieren is en niet tot de kerntaken behoort.

Veelgestelde vragen

Doe je aanvraag!