Algemeen

Vervaldatum

De toezegging vervalt in principe na twee jaar. Een verlenging is na overleg mogelijk.
Voorschotten worden in principe niet verstrekt.

Garantiebijdrage

De bijdrage is een garantiebijdrage. Dat betekent dat de definitieve hoogte wordt vastgesteld aan de hand van de eindafrekening. De bijdrage is uitsluitend bedoeld om, na aftrek van andere inkomsten, een eventueel tekort aan te vullen.

Wijzigingen

Neem bij inhoudelijke en/of financiële wijzigingen aan het project zo spoedig mogelijk contact met ons op. Veranderingen in deze gegevens, waarop onze toezegging is gebaseerd, kunnen namelijk aanleiding geven om het besluit te herzien.

Uitbetaling

Na afloop van het project kan de financiële verantwoording uitsluitend per e-mail worden ingediend. Deze e-mail moet je ook in CC sturen naar een mede-tekenbevoegd persoon.

Het Cultuurfonds kan een boekhoudkundige controle vragen van de ingediende verantwoording.

Per e-mail meesturen:

 1. Het volledig ingevulde formulier ‘Betaalverzoek’ getekend door twee daartoe bevoegde bestuursleden of directeur/bestuurder (bij rechtspersonen met Raad van Toezicht). Je vindt het formulier voor een betaalverzoek bij jouw provincie tussen de downloads onderaan de pagina.
 2. Een financieel overzicht dat er als volgt uitziet:
  1. 1e kolom: de uitgaven en inkomsten zoals begroot bij de aanvraag
  2. 2e kolom: de werkelijke uitgaven en inkomsten
 3. Scan van facturen (zie hieronder bij N.B.)
 4. Een kort evaluatieverslag
 5. Bewijsexemplaren van publiciteitsuitingen met ons logo
 • Bij de afwikkeling van concerten, festivals, manifestaties e.d. kan bij punt 3 volstaan met het toesturen van nota’s van de drie grootste posten, die specifiek op een cultureel onderdeel betrekking hebben. Het totaalbedrag van de meegezonden facturen dient minstens gelijk te zijn aan de toegekende bijdrage. Indien de toegekende bijdrage geoormerkt is voor bepaalde kosten, dienen alle facturen met betrekking tot deze kosten meegestuurd te worden.
 • Bij de afwikkeling van de aankoop van instrumenten, apparatuur, inrichting en overige investeringen hoef je met het betaalverzoek alleen scans van (een) factuur/facturen en een bewijs van betaling mee te sturen.
 • Bij de afwikkeling van een publicatie die door een uitgever wordt gerealiseerd, kunnen de punten 2 t/m 5 worden overgeslagen, maar moet je met het betaalverzoek wel het ‘’Calculatieformulier publicaties’’ insturen. Dit formulier vind je bij de downloads onderaan deze pagina.

Mailen en contact

Vanzelfsprekend kun je bij vragen altijd contact met ons opnemen. Hou je het aanvraagnummer bij de hand? Via ons overzicht van provinciale afdelingen vind je de contactgegevens van de juiste provincie.