Het Cultuurfonds investeert elk jaar ruim 40 miljoen euro in cultuur en natuur. Dat geld gaat naar zo’n 3.500 projecten door heel Nederland, in het Caribisch deel van het koninkrijk en in Suriname. Dat doen we met de bijdrage van de VriendenLoterij en Nederlandse Loterij, van onze schenkers en donateurs en samen met onze partners. Naast het landelijk bureau in Amsterdam zijn er 12 afdelingen, in elke provincie één, die met een eigen budget bijdragen aan projecten met impact op de samenleving. In Zuid-Holland is het budget bijna 2 miljoen euro.

Wat ga je doen?

Als vice-voorzitter van het bestuur van de afdeling Zuid-Holland kom je viermaal per jaar samen met een inspirerende groep van totaal zeven bestuursleden, onder voorzitterschap van de commissaris van de Koning. Samen besluiten jullie over de bijdrage aan de ingediende projecten op het gebied van beeldende kunst, geschiedenis en letteren, cultureel erfgoed, muziek, theater, dans en film, buurtcultuur en natuur.

Alle ingediende verzoeken zijn al voorzien van een ‘preadvies’ door het bureau en een ‘advies’ van de twee adviescommissies met experts in Zuid-Holland. Je denkt mee over de bespreekpunten ten aanzien van deze adviezen en brainstormt mee over de provinciale en landelijke strategie van het Cultuurfonds.

Als vice-voorzitter vervang je de commissaris van de Koning als deze de bestuursvergadering niet kan voorzitten.

Je bent ‘ambassadeur’ van het Cultuurfonds Zuid-Holland en bezoekt op uitnodiging af en toe concerten en projecten.

Wat neem jij mee?

Van jou verwachten we dat je de nodige ervaring hebt als bestuurder en voorzitter in de non-profit sector. Daarnaast is het van belang dat je woont en/of werkt in de provincie Zuid-Holland.

Wat bieden wij jou?

  • Meedenken met- en meedoen aan de strategie van de afdeling Zuid-Holland en het landelijk Cultuurfonds op het gebied van cultuurbeleid, mecenaat, nieuwe samenwerkingspartners etc.
  • Uitnodigingen voor openingen van projecten die met bijdragen van het Cultuurfonds tot stand zijn gekomen.
  • Per vergaderronde is een vergoeding beschikbaar waar je gebruik van kunt maken of waar je van af kunt zien. Het budget dat niet uitgekeerd wordt, wordt besteed aan projecten voor cultuur en natuur.

Wie ben jij?

Wij streven naar een divers en inclusief Cultuurfonds. Wij kijken dan ook uit naar een kandidaat die ons bestuur in allerlei opzichten versterkt.

Enthousiast geworden?

Ben je enthousiast geworden? Stuur dan vóór 19 april 2024 je korte motivatie met CV.

Vragen

4 A5 A8950
Linde Gispen
ambtelijk secretaris
linde@cultuurfonds.nl