Origineel door Annemique de Kroon
Bewerkt voor website

Naar de barrebiesjes

De uitdrukking ‘naar de barrebiesjes gaan’ (kapotgaan) komt van Berbice, een Nederlandse kolonie aan de noordkust van Zuid-Amerika, die in de 17e eeuw onderdeel was van Nederlands-Guyana. De omstandigheden waren er hels. In een moordend klimaat verbouwden tot slaafgemaakten koffie en tabak op de plantages. Buitenplaats Berbice in Voorschoten is naar deze kolonie vernoemd.

Bomenfonds to the rescue

Nadat de laatste bewoner van buitenplaats Berbice was overleden, waren langzaam, maar zeker de tuinen in verval geraakt. Gelukkig was daar de Stichting tot Behoud van Cultuurhistorische Buitenplaatsen. Dankzij het Popp-Snijders Bomenfonds konden vrijwilligers van de stichting de tuinen in ere herstellen.

CultuurFonds op Naam

Het Popp-Snijders Bomenfonds is een CultuurFonds op Naam. Fred Popp: "Corrie en ik hebben altijd gewerkt en hebben een eenvoudige levensstijl. Geldzorgen hebben we niet. Nadat we ons testament, inclusief goede doelen, hadden geregeld, bleef er geld over voor een Fonds op Naam. Het vermogen dat we in dat fonds hebben gestopt, wordt door het Cultuurfonds goed beheerd".

Mecenas 3 Credit Lars van den Brink
Foto door Lars van der Brink

"Soms kom je dingen tegen in de wereld waar je iets aan kunt doen. Buitenplaats Berbice is daar een voorbeeld van."

Corrie & Fred Popp · instellers van het Popp-Snijders Bomenfonds

17e-eeuwse tuin

Op Berbice werken zo’n vijftig vrijwilligers die samen voor de buitenplaats zorgen. Marjoleine Kooper-Huigen is een van die vrijwilligers. Marjoleine: "Vroeger stond deze plek bekend om zijn fruitbomen. Eind 17e eeuw werd Berbice bewoond door Pieter de la Court van der Voort, een rijk man en enthousiaste tuinier. Hij onderzocht welk soort tuinmuur het beste fruit opbracht. De zichtlijnen in de parktuin stammen uit zijn tijd. In 1803 maakte een tuinarchitect hier een landschapstuin bij. Op basis van zijn plannen herstellen we de tuin".

Bekijk de tuinen en het hoofdhuis van Buitenplaats Berbice.

Vrijwilligers

Na verloop van tijd merkten Corrie en Fred dat hun interesse vooral wordt gewekt als er vrijwilligers bij een project zijn betrokken. Corrie: ‘Het project op buitenplaats Berbice draait volledig op vrijwilligers. Zij verzorgen het beheer en onderhoud van de tuin, zij doen cultuurhistorisch onderzoek, zij planten de bomen.’

Marjoleine: "We kunnen niet zonder elkaar: de vrijwilligers zorgen voor kennis en drive, het Popp-Snijders Bomenfonds van Corrie en Fred voor het materiaal. Wat we delen is onze liefde voor de natuur en het zoeken naar kennis."

Mecenas credit Lars van den Brink
Foto door Lars van der Brink

"We willen het verleden bewaren zodat we dat vandaag kunnen ervaren en kunnen veiligstellen voor volgende generaties.

Marjoleine Kooper-Huigen · vrijwilliger Buitenplaats Berbice

Zelf een CultuurFonds op Naam instellen?

Vind je het net als Corrie en Fred Popp belangrijk om een bijdrage te leveren aan natuur of cultuur? Stel dan je eigen CultuurFonds op Naam in. Jij bepaalt het doel, het Cultuurfonds doet de rest.