Buurtcultuurfonds Provincie Noord-Brabant

Dit fonds is bedoeld om ideeën te realiseren die bijdragen aan ontmoeting, samenwerken en samenleven. Binnen wijken, tussen generaties, culturen en kunstvormen én tussen stad en platteland. Aanvragen worden behandeld door het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant.
Buurtcultuurfonds Provincie Noord-Brabant

"WIJ", een ode aan een Bossche volkswijk. Theaterproductie door een mix van bekende beroeps- en vrijetijdsspelers.

Deze regeling is (voorlopig) gesloten

De regeling Buurtcultuurfonds is een groot succes gebleken. Op dit moment is het budget op. Dit betekent dat u geen aanvraag meer kunt doen. Wellicht krijgt de regeling een vervolg. Houd voor het laatste nieuws onze site in de gaten: cultuurfonds.nl/noord-brabant.

Over het Buurtcultuurfonds

Provincie Noord-Brabant en het Prins Bernhard Cultuurfonds stimuleren burgers, lokale overheden, ondernemers en organisaties om met buurtcultuur werk te maken van nieuwe beelden en plannen voor de eigen leefomgeving. En met succes. 

Brabant heeft in de afgelopen zes jaar een behoorlijk portfolio en netwerk opgebouwd in buurtcultuur. De komende vier jaar bouwen we met onze partners verder aan kunstpraktijken in de buurt. 

Voor wie?

Het Buurtcultuurfonds is een regeling voor buurtgerichte cultuurprojecten in Noord-Brabant. Culturele verenigingen, stichtingen en ZZP-ers kunnen subsidie aanvragen. Aanvragen lopen uiteen van Straatopera tot kunst in de wijk en van textielproject tot verhalenkamer.

Op jaarbasis is er €300.000 voor buurtcultuurprojecten beschikbaar.

Aanvragen worden behandeld in tranches: sluitingsdata voor aanvragen voor de kwartaaltranches zijn jaarlijks: 1 februari, 1 mei, 1 augustus en 1 november.

In Noord-Brabant vinden initiatiefnemers, opdrachtgevers en partners elkaar op www.communityartbrabant.nl Op dit online platform delen we onze kennis, ervaring en netwerk in community art. Wees welkom.

Advies nodig bij planontwikkeling of subsidie aanvraag? Neem contact op met Kunstloc Brabant via joosje.duindam@kunstlocbrabant.nl

Voor vragen over de regeling zelf kun je terecht bij Olga Raaymakers, aanjager Buurtfondsen: oraaymakers@brabant.nl.

Aanvraag

Aanvragen voor de vierde ronde dienen vóór 1 november binnen te zijn. Het aanvraagformulier kan hier worden gedownload.


Voor CultuurFondsen op Naam gelden dezelfde richtlijnen als voor het Cultuurfonds. Na ontvangst van een aanvraag bekijkt het Cultuurfonds of ondersteuning uit een van de CultuurFondsen op Naam mogelijk is, deze fondsen kunnen niet apart aangeschreven worden.

Door het Buurtcultuurfonds Provincie Noord-Brabant gesteunde projecten

Zelf een fonds instellen?

Met een CultuurFonds op Naam kunt u veel betekenen voor cultuur, natuur en wetenschap in Nederland. Kies zelf een mooie bestemming voor uw geld. Er zijn vele mogelijkheden om een fonds op te zetten.

Meer weten