Humanity House Fonds

Het Humanity House Fonds ondersteunt (educatieve) cultuurprojecten die als doel hebben polarisatie en discriminatie tegen te gaan. Door de aandacht te richten op vraagstukken rondom oorlog, vrede en migratie wil het fonds onderlinge solidariteit onder de doelgroep van de ondersteunde projecten vergroten.
Humanity House Fonds
Fotocredits:
Fred Ernst

Het fonds richt zich vooral op projecten met een jonge doelgroep (12-21 jaar) en dan in het bijzonder MBO studenten. Daarnaast is er een voorkeur voor projecten met het beoogde doel van het voormalige Humanity House. Het gaat dan om herkenning en het tegengaan van polarisatie, discriminatie en het vergroten van onderlinge solidariteit

Projecten waarin aandacht voor het ontstaan van conflict en oorlog centraal staan én de gevolgen hiervan. Daarbij kan worden gedacht aan projecten met een focus op migratie en vluchten.

Voor CultuurFondsen op Naam gelden dezelfde richtlijnen als voor het Cultuurfonds. Na ontvangst van een aanvraag bekijkt het Cultuurfonds of ondersteuning uit een van de CultuurFondsen op Naam mogelijk is, deze fondsen kunnen niet apart aangeschreven worden.

Zelf een fonds instellen?

Met een CultuurFonds op Naam kunt u veel betekenen voor cultuur en natuur in Nederland. Kies zelf een mooie bestemming voor uw geld. Er zijn vele mogelijkheden om een fonds op te zetten.

Meer weten