Themafonds Erfgoedvrijwilligers

Gericht op het stimuleren van vrijwilligerswerk in de erfgoedsector.
Themafonds Erfgoedvrijwilligers

Met het themafonds kan het Cultuurfonds bijdragen aan projecten voor en door erfgoedvrijwilligers in Nederland.

In het kader van de COVID-19 crisis is afgelopen oktober een ondersteunende regeling voor educatieve middelen gestart. Erfgoedorganisaties en kleine musea konden een aanvraag doen voor (ondersteunende) educatieve middelen, zoals audiotours, website-aanpassingen en de digitale ontsluiting van de collectie. Erfgoedorganisaties (tot maximaal 3fte), die grotendeels afhankelijk zijn van de inzet van vrijwilligers konden een maximaal bijdrage van € 5.000 aanvragen. Met deze bijdragen kunnen erfgoedorganisaties en kleine musea projecten gaan starten om hun vrijwilligers te ontlasten en zo aan de nieuwe eisen ten aanzien van de publieksontvangst te voldoen, in het kader van COVID-19. Met deze projectfinancieringen kan men de benodigde techniek en apparatuur gaan aanschaffen die nodig is voor bijvoorbeeld online ticketing systemen, nieuwe websites, databases en digitale archieven. Maar ook om educatieve presentaties zoals audiotours, videotours, documentaires te gaan ontwikkelen.

Er zijn 109 projecten toegekend voor een bedrag van € 444.000. Hiermee zijn 107 erfgoedorganisaties en kleine musea in Nederland gesteund. De vele projecten tonen het grote aanpassingsvermogen van de erfgoedinstellingen en hun vrijwilligers aan de beperkende coronamaatregelen. De nieuwe educatieve (digitale) middelen dragen bij aan het beter en breder publiekstoegankelijk maken van het erfgoed in Nederland en vergemakkelijken de ontvangst en begeleiding van bezoekers voor de vrijwilligers. 

In 2021 zal wederom een nieuwe regeling gestart worden omdat de behoefte en noodzaak voor deze kleine projectbijdragen groot is.

Voorbeelden van types projecten van de 107 kleine musea en erfgoedinstellingen zijn: 

  • De realisatie van 38 audiotourprojecten waarmee bezoekers individueel begeleid worden met verhalen bij bezichtigingen van het monument, het museum, de tuin, het park, de stad, het dorp of het omliggende landschap. Een groot aantal van de audiotours wordt ingesproken door de vrijwilligers zelf. Zo realiseerde Nationaal Museum Klok en Peel al een audiotour en ontwikkeld men nu een speurtocht voor kinderen door het museum.
  • Bij een groot aantal presentatieprojecten wordt opnieuw gebruik gemaakt van de bestaande technieken zoals QR-codes die gemakkelijk educatieve koppelingen met smartphones maken. Buitenplaats Dekema State in Jelsum realiseert een speciale beleefwandeling waarbij de bezoeker zelfstandig de route tussen de twee buitenplaatsen verkennen. Aan de hand van QR-codes op de bijbehorende wandelkaart zijn historische beelden te zien van het omringende landschap, aangevuld met feiten over de twee buitenplaatsen.
  • Veel projecten zorgen voor het professionaliseren van de bezoekersontvangst en de hieraan gekoppelde administratie. Met de aanschaf van online ticketing systemen kan men kaartjes kopen maar ook rondleidingen of rondvaarten gaan boeken. Zo kan de Stichting Zeilbalder te Vlaardingen online kaarten verkopen en boekingen voor rondvaarten van het historische verwerken. Hiermee worden de vrijwilligers vrijgemaakt van de bezoekersadministratie taken en bezoekers gemakkelijk een ticket kunnen kopen.

In de komende maanden kunnen de kleine musea en de erfgoedinstellingen de projecten gaan realiseren zodat ze in de loop van het voorjaar weer op gepaste wijze bezoekers kunnen ontvangen. Voor meer informatie over de gesteunde zie het overzicht.

Voor CultuurFondsen op Naam gelden dezelfde richtlijnen als voor het Cultuurfonds. Na ontvangst van een aanvraag bekijkt het Cultuurfonds of ondersteuning uit een van de CultuurFondsen op Naam mogelijk is, deze fondsen kunnen niet apart aangeschreven worden.

Door het Themafonds Erfgoedvrijwilligers gesteunde projecten

Zelf een fonds instellen?

Met een CultuurFonds op Naam kunt u veel betekenen voor cultuur en natuur in Nederland. Kies zelf een mooie bestemming voor uw geld. Er zijn vele mogelijkheden om een fonds op te zetten.

Meer weten