Themafonds Erfgoedvrijwilligers

Gericht op het stimuleren van vrijwilligerswerk in de erfgoedsector.
Themafonds Erfgoedvrijwilligers

Met het themafonds kan het Cultuurfonds bijdragen aan projecten voor en door erfgoedvrijwilligers in Nederland.

Voor CultuurFondsen op Naam gelden dezelfde richtlijnen als voor het Cultuurfonds. Na ontvangst van een aanvraag bekijkt het Cultuurfonds of ondersteuning uit een van de CultuurFondsen op Naam mogelijk is, deze fondsen kunnen niet apart aangeschreven worden.

Door het Themafonds Erfgoedvrijwilligers gesteunde projecten

Zelf een fonds instellen?

Met een CultuurFonds op Naam kunt u veel betekenen voor cultuur en natuur in Nederland. Kies zelf een mooie bestemming voor uw geld. Er zijn vele mogelijkheden om een fonds op te zetten.

Meer weten