Flora Fonds

Ondersteunt natuurbehoud in Nederland, waarbij voorrang wordt verleend aan projecten die de instandhouding en stimulering van de natuurlijke flora beogen.

Door dit fonds gesteunde projecten

 • Stichting Utrechts Universiteitsfonds
  Een groene tijdmachine
  • natuur
  € 19.779,00
 • Stichting Guerrilla Gardeners
  Buurtvergroeners bootcamp voor groene strijders
  • natuur
  € 5.000,00
 • Stichting Landschap Erfgoed Utrecht
  natuurontwikkeling Project Nieuwe Hollandse bijenlinie 2024-2026
  • natuur
  € 7.770,00
 • Stichting Observation International
  Cross platform app Waarneming.nl
  • natuur
  € 7.950,00
 • Brabants Landschap
  aankoop natuurgebied Ruim 14 hectare voormalig agrarische grond gelegen in het beekdal van de Kleine Beerze
  • natuur
  € 2.066,00
 • Stichting RAVON
  educatieproject Florabalans; natuurkennis ontsluiten voor vrijwilligers, beleid en beheer
  • natuur
  € 5.000,00
 • Brabants Landschap
  Themaregeling verdroging: Hydrologisch herstel Lange Maten – Hazemeren
  • natuur
  € 12.965,00
 • Stichting Taxon Foundation
  educatieproject Expeditie Achtertuin
  • natuur
  € 2.759,00
 • Stichting Science4nature
  natuurontwikkeling Herstel van het rozenkransje in Nationaal Park Duinen van Texel
  • natuur
  € 10.000,00
 • De Vlinderstichting
  rapport/verslag over effecten van steenmeel in Noord-Brabantse bosranden
  • natuur
  € 700,00
 • Stichting Het Levend Archief
  natuurontwikkeling Het Levend Archief/ Nationale Zadencollectie
  • natuur
  € 14.000,00
 • De Bijenstichting
  educatieproject Bijeneducatiecentrum
  • natuur
  € 1.000,00
 • Stichting Uitgeverij van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging
  onderzoek voor publicatie 'Planten van hier'
  • natuur
  € 15.000,00
 • Stichting Nationale Plantcollectie
  manifestatie Levend Archief
  • natuur
  € 17.000,00
 • Uitgeverij Natuurmedia
  onderzoek voor publicatie 'Bloeiende duinen'
  • natuur
  € 11.000,00
 • Stichting FLORON
  multidisciplinair project 300 jaar planten kijken in Nederland
  • natuur
  € 5.000,00
 • Stichting FLORON
  online platform Eindejaars Plantenjacht
  • natuur
  € 1.200,00
 • Stichting FLORON
  online platform identificatie van planten
  • natuur
  € 6.000,00
 • Stichting Science4nature
  onderzoek De ongrijpbare Grote muggenorchis
  • natuur
  € 10.000,00
 • Stichting FLORON
  educatieproject Muurplanten op de kaart
  • natuur
  € 7.000,00
 • Stichting FLORON
  educatieproject Bloeiende planten in de winter
  • natuur
  € 10.000,00
 • Stichting Landschap Overijssel
  aankoop en ontwikkeling terrein Reestdal
  • natuur
  € 5.000,00
 • Stichting Heg-en-Landschap
  publicatie 'Planten van hier - Gids voor autochtone bomen en struiken' door H. Ketelaar
  • natuur
  € 8.000,00
 • Bryologische en Lichenologisch
  internetproject Verspreidingsatlas van de Nederlandse mossen
  • natuur
  € 9.000,00
 • Stichting Von Gimborn Arboretum
  internetproject ontsluiting collectie
  • natuur
  € 5.000,00
 • Hortus, Vrienden Amsterdamse
  tentoonstelling De tulp. Wild en verleidelijk
  • natuur
  € 5.000,00
 • R. Dekker Stg Ecologisch Restoratie Advies
  internetproject digitale zadenatlas van Nederland
  • natuur
  € 9.000,00
 • Hortus, Vrienden Amsterdamse
  catalogus
  • natuur
  € 3.500,00
 • Bryologische en Lichenologisch
  documenteren van mossen, paddenstoelen en kranswieren van Nederland
  • natuur
  € 5.000,00
 • Fontaine Uitgevers BV
  publicatie 'Plantenkijkgids van Nederland'
  • natuur
  € 11.000,00
 • Stichting Natuurhistorisch Museum Rotterdam
  tentoonstelling Als 't beestje maar een naam heeft
  • natuur
  € 11.000,00