Molenambacht Fonds

Het Molenambacht Fonds stimuleert initiatieven die bijdragen aan de ontwikkeling van ambachten rond het molenbehoud.

Vereniging De Hollandsche Molen stimuleert het molenambacht en het behoud van monumentale molens in Nederland. Met dit doel heeft de Vereniging het Molenambacht Fonds bij het Cultuurfonds heeft opgericht. Dit fonds gaat initiatieven stimuleren die bijdragen aan de ontwikkeling van ambachten rond het molenbehoud. Daarnaast wil de vereniging met het Molenambacht Fonds er onderzoeken mee aanjagen die de kennis van het molenbehoud versterken of verdiepen.

‘De toekenning van de oeuvreprijs stelt De Hollandsche Molen nog beter in staat de ambities waar te maken om de eeuwenoude werktuigen en het bijbehorende ambacht blijvend een belangrijke plaats te geven in de Nederlandse samenleving’, aldus directeur Nicole Bakker van vereniging De Hollandsche Molen.

Immaterieel erfgoed

Het molenaarsambacht werd in 2017 op de Unescolijst van immaterieel erfgoed gezet. Voorwaarde was dat het ambacht verder zou worden ontwikkeld. Daarbij ging het Unesco niet alleen om het ambacht van de molenaar zelf, maar ook de ambachten die betrekking hebben op molenbehoud, zoals molenmakers, roedenmakers, smeden, rietdekkers, touwslagers. Ook hun vakmanschap is van groot belang voor de toekomst van de molens in Nederland.

Dit Fonds op Naam is ontstaan naar aanleiding van de Cultuurfonds Prijs 2019, die werd uitgereikt aan molenvereniging De Hollandsche Molen.

Door dit fonds gesteunde projecten

 • Ambachtelijk Korenmolenaarsgilde
  Hoe scheid je het kaf van het koren?
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 24.450,00
 • Stichting Molen Eendracht Maakt Macht
  Erfgoedvrijwilligersproject: educatieproject Verbetering presentatiemiddelen
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 2.000,00
 • Stichting Korenmolen De Leeuw
  Erfgoedvrijwilligersproject: vernieuwing website
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 1.000,00
 • Stichting Edumare
  Erfgoedvrijwilligersproject: aanschaf educatieve materialen, leskisten en materialen rondom Schouwsmolen Ittervoort
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 1.000,00
 • Stichting Sint Annamolen (1911), Molen van Keent
  Erfgoedvrijwilligersproject: aanschaf educatieve middelen
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 4.500,00
 • Stichting Holten's Molen
  Erfgoedvrijwilligers: educatieve route en audiovisuele middelen
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 3.500,00
 • Stichting De Sterremolen
  Erfgoedvrijwilligersproject: realisatie QR-codes tour met korte filmpjes
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 3.500,00
 • Stichting Stadskorenmolen De Vlijt
  Erfgoedvrijwilligersproject: aankoop apparatuur TV, laptop, verlichting, informatie borden, infrarood panelen, stoelen/tafels
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 4.500,00
 • Rijnlandse Molenstichting
  Erfgoedvrijwilligersproject: educatieproject Het vervaardigen en plaatsen van informatiepanelen bij drie molens van de Rijnlandse Molenstichting
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 2.000,00
 • Molenstichting Midden- en Oost Groningen
  Erfgoedvrijwilligersproject: educatieproject Langs de molens van de Molenstichting
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 4.500,00
 • Stichting Exploitatie Molen Aeolus
  Erfgoedvrijwilligersproject: audiovisuele presentatie en aanschaf webcam
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 1.000,00
 • Stichting Vrienden Klarendalse Molen
  Erfgoedvrijwilligersproject: audiovisuele presentatie raaien (werktitel)
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 1.500,00
 • Het Gilde van Vrijwillige Molenaars
  Erfgoedvrijwilligersproject: materialen voor documentaire proces Van Gerst tot Gort
  • erfgoed & monumentenzorg
  € 1.000,00