Jeroen vdw actie groot AKG

Hoe scheid je het kaf van het koren?

Versterking Korenmolenaarsambacht
Aangevraagd door
Ambachtelijk Korenmolenaarsgilde
Bijdrage
€ 30.000,00
Werkterrein
erfgoed & monumentenzorg

In een tijd van snelle veranderingen om ons heen, vergeten we soms hoe het vroeger was. Ooit waren we afhankelijk van de kracht van de wind en het klotsen van water voor ons dagelijks brood. Deze manier van graan malen heeft diepe wortels in de Nederlandse geschiedenis, en daarom is het belangrijk dat we dit culturele erfgoed bewaren.

Het korenmolenaarsambacht, een traditioneel ambacht, draait om het malen van graan, zoals tarwe of rogge, om meel te produceren. Een korenmolenaar bedient de molen. Dit historische werktuig gebruikt wind- of waterkracht om molenstenen aan te drijven, die vervolgens het graan malen. Dit ambacht heeft een belangrijke rol gespeeld in onze geschiedenis en wordt tegenwoordig vooral in stand gehouden als cultureel erfgoed.

Moderne molenaar

Sinds de jaren '70 kunnen geïnteresseerden bij het Ambachtelijk Korenmolenaars Gilde (AKG) een korenmolenaarscursus volgen om vakkennis door te geven en het ambacht levend te houden. De cursus richtte zich tot nu toe vooral op het leren omgaan met het maalwerktuig, de korenmolen en de molenstenen, maar is nu aan vernieuwing toe.

Theo de Rooij 10 jaar in dienst als molenaar op De Vrijheid

De nieuwe 'Opleiding Korenmolenaar' is bedoeld voor vrijwillige molenaars en bestaat uit een online theoretisch gedeelte en een praktijkgedeelte op de molen, begeleid door een instructeur. Zo leren zij niet alleen hoe ze graan moeten malen, maar ook hoe ze de kwaliteit van het product kunnen beoordelen en de voedselveiligheid kunnen garanderen. Op deze manier biedt de opleiding een eigentijdse benadering van een eeuwenoud ambacht.

De haas in actie AKG
Foto: Ambachtelijk Korenmolenaars Gilde (AKG)

Waarom steunt het Cultuurfonds het uitbreiden van de opleiding tot korenmolenaar?

  • Het ambacht van molenaar heeft een bijzondere plaats op de lijst van Immaterieel Erfgoed van Unesco, waarmee de unieke en historische waarde ervan wordt erkend. Het Ambachtelijk Korenmolenaars Gilde (AKG) vervult binnen Nederland een cruciale rol door molenaars te verbinden en een unieke opleiding tot korenmolenaar te bieden.
  • Het AKG is mogelijk wereldwijd de enige organisatie die deze gespecialiseerde training aanbiedt. Het steunen van deze cursus is niet alleen een investering in het behoud van ons cultureel erfgoed maar ook een erkenning van de unieke positie die het Ambachtelijk Korenmolenaarsgilde inneemt.

Draag bij aan het behoud van erfgoed!

Geef aan het Cultuurfonds.

Dit project kreeg een toekenning uit: