In deze periode kun je aanvragen indienen voor:

Aankopen, een bijdrage van 50% van:

 • Muziekinstrumenten, met een maximum van € 6.500
 • Podiumdelen, decors en toneelgordijnen, met een maximum van € 3.000
 • Partituren en bladmuziek, met een maximum van € 1.500
 • Geluids- en lichtapparatuur, met een maximum van € 4.000

Aankopen, een bijdrage van 30% van:

 • Uniforme kleding (zelfgemaakt) en confectiekleding met speciale kenmerken, met een maximum van € 3.000

Bijzondere publieke optredens

Optredens waarbij de inhoud, opzet en doelgroep afwijkt van het reguliere aanbod. Er kan alsnog een aanvraag worden ingediend via de reguliere procedure.

 • Een bijzonder concert, voorstelling of uitvoering: een bijdrage in het door het bestuur goedgekeurde tekort, met een maximum van € 2.000
 • Voor een bijzonder festival: een bijdrage in het door het bestuur goedgekeurde tekort, met een maximum van € 2.500

Educatiepojecten en kwaliteitsverbetering

Amateurkunstverenigingen kunnen een bijdrage aanvragen voor educatiepojecten en kwaliteitsverbetering wanneer de verenigingsmiddelen daarvoor niet voldoende zijn. De bijdrage is maximaal € 1.000 per activiteit per jaar.

Denk daarbij aan de volgende activiteiten:

 • Workshops, studiedagen en masterclasses voor de leden van de vereniging
 • Voorbereiding op en deelname aan wedstrijden en concoursen
 • Reguliere cultuur-educatieve activiteiten
 • Ledenwervingsactiviteiten

Hierbij zijn ook de algemene richtlijnen van toepassing.