In deze periode kun je aanvragen indienen voor:

Aankopen materialen

50% met een maximum van € 3.000

  • Nestkasten (zang-, roofvogels, uilen, ooievaars), nestpannen Gierzwaluw en andere kunstnesten voor zwaluwen en andere vogelsoorten;
  • Bijenkasten*, bijenkorven*, beschermende kleding*, bijenhotels, zaadmengsels voor vlinders en bijen; (*tenzij van commerciële belangen sprake is)
  • Plantgoed, boompalen en -lint, bescherming tegen vraat, tiny forests, erfbeplanting, herstel hoogstamfruitbomen etc.;
  • Materialen om onderzoek te doen (muizenvallen, fuiken, nachtkijkers, bewegingscamera's, veiligheidszaken etc.);
  • Klein (specifiek) gereedschap, materiaal voor plaggen, opslag verwijderen ect.;
  • Groot gereedschap voor tuin- , bos- en gebouwen onderhoud;
  • Aanleg natuurspeelplaatsen door vrijwilligersgroepen (géén schoolpleinen).
  • Ondersteuning van kleine kerken en molenstichtingen bij onderhoud, verduurzaming, verbreding gebruiksmogelijkheden;
  • Inrichting exposities in publieksruimten.

Educatieprojecten en kwaliteitsverbetering

Bovendien kunnen Natuurverenigingen een bijdrage aanvragen voor educatieprojecten en kwaliteitsverbetering wanneer de verenigingsmiddelen daarvoor niet voldoende zijn.

De bijdrage is 50% met een maximum van € 1.000 per activiteit per jaar.

  • Workshops, studiedagen, cursussen, trainingen, onderzoeksprojecten, educatie en brochures.

Hierbij zijn ook de algemene richtlijnen van toepassing.