Rechtspersonen zonder winstoogmerk, zoals stichtingen en verenigingen, en groepen personen, bijvoorbeeld een buurt of wijk, kunnen een aanvraag doen uit dit fonds. Groepen moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • twee of meer personen, geen familie;
  • een gemeenschappelijk doel, belang of een bepaalde taak hebbenop het gebied van kunst en cultuur met (werk)afspraken;
  • de taak wordt belangeloos en/of niet voor eigen gewin uitgevoerd;
  • er is gezamenlijke en onderlinge verantwoordelijkheid voor het resultaat;
  • het project moet openbaar toegankelijk zijn, dan wel toegankelijk gemaakt worden.

Een project moet voldoen aan algemene richtlijnen en de aanvullingen daarop van het Cultuurfonds Overijssel. Er is een voorkeur voor projecten die inwoners met elkaar verbinden door cultuurparticipatie en een breed draagvlak hebben binnen de gemeenschap. De maximale bijdrage is € 3.500, het minimum € 500, op een totale begroting van € 12.500. Er wordt geen bijdrage gegeven voor natuurprojecten, investeringen, aankopen, opdrachten, opleidingen en studiereizen.