Van het vertalen van toneelwerk uit de Afrikaanse diaspora, een onderzoeksplaats bij een gerelateerd buitenlands instituut, een dansresidentie in Senegal, tot een workshoptraject vogueing in New York, een training in Soefi-techniek in het Midden-Oosten of research naar de cultuur van Amazigh vrouwen in het Atlasgebied.

Panorama is bedoeld voor de research naar ‘niet-westerse’ bronnen voor een theater-, dans- of filmproductie.

Binnen Panorama kent het Cultuurfonds jaarlijks 6 onderzoeks-bijdragen toe van ieder max. € 7.000. Je kan hiervoor eenmaal per jaar een aanvraag indienen (deadline van 2024 is op 3 oktober). Jaarlijks worden de aanvragen in de commissievergadering van november voorgelegd.

Veelgestelde vragen

Wat zijn de criteria?

  • Het onderzoek biedt een nieuw en aanvullend perspectief op de al bestaande ‘westerse’ canon.
  • Voor het onderzoek dient men een reis te maken naar het buitenland.
  • Het onderzoek is nuttig voor een bredere kring of doelgroep. De aanvrager dient een idee te hebben van de wijze waarop en voor wie het onderzoek openbaar wordt gemaakt.
  • Het is mogelijk op termijn een projectaanvraag te doen voor de daadwerkelijke realisatie van het project waarvoor men een onderzoeksbijdrage heeft ontvangen, mits deze aanvraag voldoet aan de richtlijnen van het werkterrein Theater, Dans & Film. Deze aanvraag kan pas worden ingediend nadat de besluitvorming van het programma Panorama heeft plaatsgevonden.
  • Bij overvraag leggen wij de focus op de diversiteit aan makers en de pluriformiteit van de onderzoeken.

Foto credits:

International Professional Workshop - Around Central African Dances - 12 July to 21 August 2021
Henriette Studio - Ecole des Sables @ecoledessables
Dancer: Sarah Huygens Jawla
Photo: Agence sénégalaise de Promotion touristique (ASPT)

(Aan)vragen?

Heb je vragen of wil je een aanvraag indienen? Mail Jan Vos, adviesmedewerker Theater, Dans & Film