Ondersteun bijzondere projecten

Het Cultuurfonds ondersteunt bijzondere projecten op meerdere werkterreinen: van beeldende kunst, monumentenzorg, geschiedenis, letteren, muziek, theater, film en natuurprojecten. Op elk terrein werken adviseurs met kennis van zaken. Zij zorgen ervoor dat je grote gift een passende bestemming krijgt, zodat cultuur overal is en voor iedereen.

Naast algemeen schenken aan het Cultuurfonds, kun je bij een grote gift ook aangeven dat je liever binnen een specifiek werkterrein investeert of binnen een bepaalde provincie. Jij geeft aan wat nu van waarde voor jou is. Zodat dat ook zo is voor toekomstige generaties.

Het is aan jou waaraan je geeft

Bij een gift vanaf 1.000 euro per jaar is het ook mogelijk om bij te dragen aan een bestaand CultuurFonds op Naam met een doelstelling die jou aanspreekt. Wil je cultuur stimuleren onder jongeren? Of je eigen regio steunen? Of bijdragen aan talentontwikkeling van kunstenaars? Er is genoeg om uit te kiezen.

Het Cultuurfonds heeft de culturele ANBI-status en is daardoor vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. De gift komt bijna geheel ten goede aan cultuur en natuur. Het is mogelijk om een gift af te trekken van de inkomstenbelasting. Dat kan met een periodieke schenking voor minimaal vijf jaar vanaf 100 euro per jaar.

Periodieke schenking

Sluit eenvoudig een Periodieke Schenkingsovereenkomst af om te geven aan een bestaand CultuurFonds op Naam of een werkterrein.

Grote gift doen quote fotografie Lars van den Brink

Als stedenbouwkundige heb ik grote interesse in architectuur en stedelijke ontwikkeling. Met het fonds draag ik bij aan de herontwikkeling van gebouwen en industrieel erfgoed in Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Delft.

Ieke · insteller Ted Schutten Fonds