Het leren kennen van de Nederlandse natuur is niet vanzelfsprekend. Niet iedereen heeft gemakkelijk toegang tot de natuur en niet iedereen vindt in de eigen omgeving een passend natuureducatief aanbod.

Het Cultuurfonds vindt het belangrijk dat iedereen de mogelijkheid heeft om de Nederlandse natuur te leren kennen. Daarom besteedt het fonds in 2023 en 2024 in het bijzonder aandacht aan het stimuleren van een breder natuureducatief aanbod. Dit gebeurt middels de regeling ‘Natuureducatie voor iedereen’.

Het Cultuurfonds nodigt organisaties uit om aanvragen in te dienen voor natuureducatieve projecten gericht op een voor de natuursector nieuw of lastig te bereiken publiek.

Vraag en antwoord

Vragen?

Noa Dunnewind
Noa Dunnewind
Adviseur Natuur & Beurzen
noa@cultuurfonds.nl

Andere natuuraanvraag?

Van het Drentse esdorpenlandschap en de kweldergebieden langs de kust, tot het bos of weidelandschap bij jou om de hoek: Nederland kent een grote variatie aan natuur. In een dichtbevolkt land als het onze, is natuur aan veel veranderingen onderhevig en komt soms onder druk te staan. Het Cultuurfonds en haar schenkers ondersteunen natuurbehoud en -versterking in Nederland. Dat doen wij door het ondersteunen van projecten op het gebied van landschap, biodiversiteit en educatie.