Voor wie?

Voor projecten in Noord-Holland kunnen stichtingen en verenigingen een financiële bijdrage aanvragen voor beeldende kunst, monumentenzorg, geschiedenis & letteren, muziek, theater, dans & film, natuur of buurtcultuur. Bekijk de algemene richtlijnen van het Cultuurfonds om te zien of het project in aanmerking komt. Daarnaast gelden voor Noord-Holland aanvullende richtlijnen. Aanvragen voor publicaties hebben een aanvullend calculatieformulier.

Noord-Hollandse Popkanjers

Het Cultuurfonds Noord-Holland ondersteunt NH-Pop bij de uitreiking van de Noord-Hollandse Popkanjers. Dit is een stimuleringsregeling voor Noord-Hollandse popmuzikanten die hun talent verder willen ontwikkelen. Via deze nieuwe regeling kunnen zij een financiële bijdrage aanvragen voor een optreden of een project dat hen verder helpt in hun muzikale carrière. Kijk voor meer informatie en het indienen van een aanvraag op de website van NH-Pop.

Fonds voor Oost

Fonds voor Oost zet zich in voor initiatieven die een bijdrage leveren aan een mooiere buurt. Projecten die de buurt verrijken op het gebied van bijvoorbeeld cultuur, welzijn, gezondheid, ouderen, kunst, natuur, sport, jeugd en veiligheid worden financieel ondersteund. De nadruk ligt op de actieve betrokkenheid van bewoners, de onderlinge verbinding van mensen en het verhogen van saamhorigheid in de buurt.

Deadlines

Stuur de aanvraag altijd in vóórdat het project van start gaat. De startdatum moet na de vergaderdatum liggen. Hieronder vind je de deadlines voor aanvragen:

14 januari 2024 (Vergaderdatum 28 maart 2024)
14 april 2024 (Vergaderdatum 28 juni 2024)
14 juli 2024 (Vergaderdatum 27 september 2024)
13 oktober 2024 (Vergaderdatum 13 december 2024)

Uitbetaling

Het Cultuurfonds maakt de bijdrage over na ontvangst van een betaalverzoek. De voorwaarden staan in de toekenning.

Doe je aanvraag!

Alles gecheckt? Quickscan gedaan? Je kunt online je aanvraag doen voor deze provincie.