• Het Cultuurfonds Noord-Holland financiert maximaal 25% van de projectbegroting. Het maximale bedrag dat je kunt aanvragen vind je in de richtlijnen die hieronder genoemd worden. Voor de aanschaf van instrumenten, apparatuur en kleding gelden andere richtlijnen.
 • Wij behandelen maximaal één aanvraag per stichting of vereniging per vergadering.

Een belangrijk speerpunt van het Cultuurfonds Noord-Holland is de ondersteuning van (educatieve) projecten die gericht zijn op jongeren en/of talentontwikkeling.

Richtbedragen

Het Cultuurfonds Noord-Holland werkt met richtbedragen die, afhankelijk van het belang van een project, en in hoeverre het budget toereikend is, naar boven of beneden kunnen afwijken.

 • Publicaties die iets wezenlijks aan het bestaande aanbod en in de boekhandel verkocht gaan worden of breed worden verspreid. Maximaal €7.500 voor publicaties met een grote regionale betekenis, en €2.500 voor andere publicaties.
 • Audiovisuele producties (evt zonder publiek maar wel met publieksbereik) en producties nieuwe media: maximaal €2.500 voor kleine en €7.500 voor grote producties.
 • Onderzoek op basis van gepubliceerde resultaten (zie publicaties).
 • Ontsluiten archieven maximaal €10.000.
 • Tentoonstellingen: maximaal €2.500 voor kleine en €7.500 voor grote tentoonstellingen.
 • Podiumproducties en concertseries: maximaal €1.500 voor kleine producties, €3.500 voor middelgrote producties en €7.500 voor grote producties.
 • Jubileumconcerten: maximaal €1.500 voor kleine concerten, €3.500 voor middelgrote concerten en €7.500 voor grote concerten. Bij jubileumvieringen (eens in de vijf jaar) hanteren wij de oprichtingsdatum van de stichting of vereniging. Festiviteiten anders dan concerten komen niet in aanmerking voor financiële ondersteuning.
 • Festivals en concoursen: afhankelijk van het aantal voorstellingen, het aantal deelnemers, het publieksbereik en de gecompliceerdheid van de productie, maximaal €1.500 voor kleine festivals en €7.500 voor grote festivals. Voor talentontwikkeling van jonge kunstenaars geldt een maximum van €2.500.
 • Er kan maximaal drie keer een bijdrage worden gegeven aan hetzelfde festival of voor soortgelijke activiteiten. Het bestuur kan afwijken van deze regel als het gaat om van een uitzonderlijk (nieuw) onderdeel of deelproject.
 • Educatieve projecten: bijzondere projecten die specifieke doelgroepen kennis laten maken met cultuur en natuur, binnen en buiten het onderwijs. Maximaal €2.500 voor kleine projecten en €7.500 voor grote projecten.

Investeringen, aankopen en opdrachten

 • Muziekinstrumenten: maximaal 50% van de offerte tot een bedrag van maximaal €6.500 per drie jaar.
 • Kleding: speciaal gemaakte kostuums voor operettes, opera’s, toneelvoorstellingen en musicals, maximaal 50% tot €3.000 per 3 jaar.
 • Uniforme kleding voor muziekverenigingen: maximaal 30% van de offerte tot een bedrag van maximaal €3.000 per drie jaar.
 • Theaterapparatuur maximaal 50% tot een bedrag van €7.500.
 • Kleinere gezelschappen: investering tussen €1.500 en €2.500 geheel te subsidiëren (bedoeld voor 10 jaar).
 • Overige investeringen: inrichtingskosten zoals podia, licht en geluid voor culturele centra maximaal 50% tot €7.500. Wanneer met deze investeringen de instandhouding/restauratie van een historisch gebouw kan worden gerealiseerd, kan een bijdrage gelden van 100% tot een maximum van €10.000.

Restauraties 

De afdeling Noord-Holland kan ondersteuning bieden bij kleinere restauraties van roerende monumenten van bijzondere (kunst-) historische waarde. Kleine elementen in gebouwen (zoals muurschilderingen) en kleine kapellen van historische waarde kunnen voor een bijdrage in aanmerking komen.

 • Roerende monumenten: tot een maximum van €10.000.
 • Kunstvoorwerpen: tot een maximum van €10.000.
 • Voor ondersteuning voor grootschalige restauraties van onroerende goederen kunt u een aanvraag doen bij het landelijk fonds.