Zeeland

Het Cultuurfonds heeft in elke provincie een afdeling die lokale of regionale projecten ondersteunt.

Prins Bernhard Cultuurfonds Zeeland
Kousteensedijk 7
Postbus 8004
4330 EA Middelburg
zeeland@cultuurfonds.nl
(06) 527 529 43

Aanvragen

Wilt u een aanvraag doen bij het Cultuurfonds Zeeland? Kijk dan eerst of uw project voldoet aan de richtlijnen van afdeling Zeeland en wat de inzendtermijnen zijn. Daarna kunt u online aanvragen.

Wanneer het Cultuurfonds Zeeland uw project ondersteunt, kunt u per mail een verzoek indienen voor uitbetaling. Bekijk eerst de voorwaarden voor de financiële afwikkeling van provinciale afdelingen.

Geven

Wilt u graag cultuur, natuur en wetenschap steunen in Zeeland? Dan kun u een CultuurFonds op Naam instellen, of bijdragen aan een bestaand fonds:

Publicatie- en Documentairefonds Zeeland
Draagt bij aan publicaties en documentaires op het gebied van geschiedenis van Zeeland.

Goessche Diep Fonds
Draagt bij aan cultuur- en natuurbehoud, met name de vogelbescherming in Zeeland.

Jawino Fonds
Steunt cultuur in de gemeente Goes.

Prijzen

Stimuleringsprijs
Deze Stimuleringsprijs, waar € 10.000 aan verbonden is, is bedoeld voor (met name jonge) vrijwilligers of amateurs, die individueel of in georganiseerd verband een project willen uitvoeren dat uitstijgt boven hun reguliere activiteiten. De prijs wordt jaarlijks toegekend aan projectvoorstellen op het gebied van literatuur, beeldende kunst, audiovisuele kunst, muziek en muziektheater, dans, theater, cultuur- en natuurbehoud.

De Goessche Diep Fondsprijs
De Goessche Diep Fondsprijs van € 2.500 wordt toegekend als blijk van waardering voor excellent werk of een opvallend initiatief van een persoon of instelling op het gebied van cultuur, natuur en wetenschap in Zeeland.

Bestuur en contact

Adres
Prins Bernhard Cultuurfonds Zeeland
Kousteensedijk 7
Postbus 8004
4330 EA Middelburg
E  zeeland@cultuurfonds.nl

Contactpersonen
Mw. drs. A.H.C. Keijzer, ambtelijk secretaris
Mw. C. Gideonse, secretaresse
Mw. S. Zijnen, secretaresse

Voor vragen, neem contact op met Anika Keijzer
T 06 527 529 43 (maandag, dinsdag en donderdag tussen 9.00 en 16.00)

Bestuur
Drs. J.M.M. Polman, voorzitter
Drs. S. Blaas, penningmeester
Mw. dr. J.C. Dekker
Mw. S.L Ie
C. Jacobusse
Mw. M.J. Laport
Mw. J. de Regt
H. Uil

Ambtelijk secretariaat
Mw. drs. A.H.C. Keijzer, ambtelijk secretaris

Administratieve ondersteuning
Mw. C. Gideonse, secretaresse
Mw. S. Zijnen, secretaresse

Nieuws en projecten uit de
provincie Zeeland

Zeeland

Goessche DiepFonds Prijs 2018 voor Peter Meininger

02/07/2018

Ecoloog Peter Meininger uit Vlissingen heeft de Goessche Diep Fondsprijs 2018 ontvangen voor zijn persoonlijke, veelzijdige en toegewijde inzet voor het behoud van en de kennis over de Zeeuwse natuur.

Zeelandmuziek

Hu2 Jazz Connexion

Spaans jazzensemble “Proyecto Jazz for Kids” komt naar Hulst voor een muzikale ontmoeting met “The Young Ones”

Bekijk
Zeeland

Festival Daer

Een festival op een prachtig veld achter het Baskensburplein in Vlissingen.

Bekijk