Zeeland

Het Cultuurfonds heeft in elke provincie een afdeling die lokale of regionale projecten ondersteunt.

Prins Bernhard Cultuurfonds Zeeland
Kousteensedijk 7
Postbus 8004
4330 EA Middelburg
zeeland@cultuurfonds.nl

Aanvragen

Wilt u een aanvraag doen bij het Cultuurfonds Zeeland? Kijk dan eerst of uw project voldoet aan de richtlijnen van afdeling Zeeland en wat de inzendtermijnen zijn. Daana kunt u het juiste aanvraagformulier downloaden.

Wanneer het Cultuurfonds Zeeland uw project ondersteunt, kunt u een verzoek indienen voor uitbetaling.

Geven

Wilt u graag cultuur, natuur en wetenschap steunen in Zeeland? Dan kun u een CultuurFonds op Naam instellen, of bijdragen aan een bestaand fonds:

Documentairefonds Zeeland
Draagt financieel bij aan documentaires die een duidelijk afgebakend thema behandelen uit de geschiedenis van Zeeland.

Goessche Diep Fonds
Steunt cultuur in de gemeente Goes.

Jawino Fonds
Draagt bij aan cultuur- en natuurbehoud, met name de vogelbescherming in Zeeland.

Publicatiefonds Zeeland
Dit fonds is er voor een financiële bijdrage aan publicaties op het gebied van Zeeuwse cultuur- en natuurhistorie, gericht op een breed publiek en bij voorkeur uitgebracht door Zeeuwse uitgevers.

Prijzen

Stimuleringsprijs
Deze Stimuleringsprijs, waar € 10.000 aan verbonden is, is bedoeld voor (met name jonge) vrijwilligers of amateurs, die individueel of in georganiseerd verband een project willen uitvoeren dat uitstijgt boven hun reguliere activiteiten. De prijs wordt jaarlijks toegekend aan projectvoorstellen op het gebied van wetenschap, literatuur, beeldende kunst, audiovisuele kunst, muziek en muziektheater, dans, theater, cultuur- en natuurbehoud.

De Goessche Diep Fondsprijs
De Goessche Diep Fondsprijs van € 2.500 wordt toegekend als blijk van waardering voor excellent werk of een opvallend initiatief van een persoon of instelling op het gebied van cultuur, natuur en wetenschap in Zeeland.

Bestuur en contact

Adres
Prins Bernhard Cultuurfonds Zeeland
Kousteensedijk 7
Postbus 8004
4330 EA Middelburg
E  zeeland@cultuurfonds.nl

Contactpersonen
Mw. drs. A.H.C. Keijzer, ambtelijk secretaris
Mw. K. Louwerse, adjunct-secretaris
Mw. C. Gideonse, secretaresse
Mw. S. Zijnen, secretaresse

T 06 527 529 43 (dinsdag t/m donderdag tussen 9.00 en 16.00)

Bestuur
Drs. J.M.M. Polman, voorzitter
Drs. S. Blaas, penningmeester
Mw. dr. J.C. Dekker
Mw. S.L Ie
C. Jacobusse
Mw. M.J. Laport
Mw. J. de Regt
H. Uil

Ambtelijk secretariaat
Mw. drs. A.H.C. Keijzer, ambtelijk secretaris
Mw. K. Louwerse, adjunct-secretaris

Administratieve ondersteuning
Mw. C. Gideonse, secretaresse
Mw. S. Zijnen, secretaresse

Voor vragen, neem contact op met:

Nieuws en projecten uit de
provincie Zeeland

Zeeland

Festival Daer

Een festival op een prachtig veld achter het Baskensburplein in Vlissingen.

Bekijk
Zeelandbeeldende kunst

Gloeiende Glazuren

Streekmuseum De Meestoof in Sint-Annaland exposeert het werk van keramist Chris Lanooy.

Bekijk
Zeeland

Goessche Diep Fondsprijs naar Gerard Lepoeter

22/11/2017

Gerard Lepoeter, ras-Kapellenaar en selfmade historicus ontving op 22 november de Goessche Diep Fondsprijs 2017 voor zijn bijzondere verdienste aan de kennis over de geschiedenis van Zuid-Beveland en kerkgebouwen in Zeeland.

Zeelandwetenschap/beurzen

Inrichting voor Sterrenwacht Landsbergen

Zeeuwse sterrenwacht Philippus Lansbergen is verhuisd naar een nieuw pand in Middelburg.

Bekijk