Het Cultuurfonds Zeeland kan, naast bijdrages uit het eigen fonds, bijdragen uit 2 Cultuurfondsen op Naam die de afdeling Zeeland: het JAWINOfonds en het Documentaire- en PublicatieFonds Zeeland.

Je hoeft maar één aanvraag in te dienen. Het Cultuurfonds bepaalt uit welk(e) fonds(-en) de bijdrage toegekend wordt.

De afdeling Zeeland hanteert aanvullende voorwaarden bij aanvragen voor:

 1. aankoop muziekinstrumenten voor muziekeducatie in het basisonderwijs: de instrumenten zijn eigendom van de lokale muziekvereniging
 2. uitgave publicaties
  het betreft een publicatie over een afgebakend thema, dat een bijdrage levert aan de Zeeuwse cultuur- of natuurhistorie; de oplage is min. 500 stuks, waarvan de verkoopprijs gelijk is aan of hoger dan de productieprijs; verplichte bijlages zijn het calculatieformulier, een of twee hoofdstukken, die representatief zijn voor de publicatie, curriculum vitae van de schrijver(-s) / samensteller(-s), een distributieplan indien de aanvrager geen uitgeverij is. Uitgesloten zijn wetenschappelijke publicaties, fictie en publicaties, waarin de nadruk meer op beeldmateriaal dan op historisch onderzoek en tekst ligt.
 3. productie documentaires
  het betreft een documentaire over een afgebakend thema, dat een bijdrage levert aan de Zeeuwse cultuur- of natuurhistorie; verplichte bijlages zijn: een script, gebaseerd op research, van max. 32 pag. met begroting, de visie van de regisseur op de documentaire, een overzicht van te gebruiken opname- en montageapparatuur en -techniek, een c.v. van de producent en regisseur en indien de aanvrager geen productiemaatschappij is ten minste twee eerdere werken, een distributieplan, waarin duidelijk is gemaakt welke doelgroep(-en) in Zeeland via welke distributiekanalen worden bereikt en om hoeveel vertoningen het gaat. Geen bijdrage wordt gegeven aan meerdelige producties of producties korter dan 15 minuten.
 4. kunstuitingen
  (beeldende kunstwerken, composities, podiumproducties, concerten, manifestaties, tentoonstellingen en presentaties) worden in principe alleen gesteund bij een bijzondere (historische) gelegenheid

Specifieke richtlijnen Zeeland voor bijdrages

Het Cultuurfonds Zeeland kent specifieke richtlijnen voor toekenningen aan aankoop instrumenten en uniforme kleding voor muziekverenigingen en koren:

 • aankoop muziekinstrumenten hafabra: 50% van de aankoopkosten met een max. van €6.500 in 3 aaneengesloten jaren
 • aankoop uniforme kleding hafabra en koren: 30% van de kosten met een max. van € 3.000 in 3 aaneengesloten jaren (geen confectie)
 • aankoop begeleidingsinstrument koren: 50% van de kosten met een max. € 5.000, 1x in 10 jaar
 • muziekinstrumenten voor muziekeducatie in het basisonderwijs: 25% van de kosten met een max. van € 2.500, 1x in 5 jaar.

Daarnaast worden voor andere aanvragen de volgende specifieke richtlijnen gehanteerd: een bijdrage van gemiddeld 35%, maar nooit meer dan 50% van de kosten met maximale bijdrages afhankelijk van schaal en uitstraling, lokaal - regionaal – provinciaal:

van max. € 2.500 - € 7.500 - € 15.000 voor:

 • publicaties
 • ontwikkeling educatieve projecten
 • jubilea en lustra: steun aan programmaonderdelen op het werkterrein Cultuurfonds bij de viering van jubilea (25 jaar en veelvouden daarvan) en tussenliggende lustra van een organisatie
 • festivals: niet vaker dan 1x in 3 jaar
 • beeldende kunstwerken, composities, podiumproducties, concerten, manifestaties, tentoonstellingen en presentaties

en van max. € 5.000 - € 10.000 - € 25.000 voor:

 • onderzoek en archiveren, alleen in combinatie met een (digitale) publicatie en/of ontsluiting
 • documentaires
 • aankopen museale voorwerpen
 • restauratie roerend en klein onroerend erfgoed en groene monumenten
 • natuurbehoud en -bescherming van flora, fauna en landschap
 • natuurontwikkeling en herinrichting natuur
 • aankopen inrichting cultuur- en natuuraccommodaties en uitvoerende organisaties, zoals voor toneelgordijnen, podiumdelen, vitrines, begeleidingsinstrumenten (voor 10 jaar) en aankopen apparatuur voor licht, beeld en geluid (voor 4 jaar)