Goessche DiepFonds Prijs 2019 voor Engel Reinhoudt

Zanger en schrijver Engel Reinhoudt heeft op 8 december de Goessche Diep Fondsprijs 2019 ontvangen voor zijn persoonlijke en veelzijdige inzet voor het levend houden van de Zeeuwse streektaal.
8 december 2019
Goessche DiepFonds Prijs 2019 voor Engel Reinhoudt

De Goessche Diep Fondsprijs van € 2.500 wordt jaarlijks door het Prins Bernhard Cultuurfonds Zeeland toegekend als blijk van waardering voor excellent werk en/of opvallend initiatief van een persoon of instelling op het gebied van natuur of cultuurbehoud in Zeeland. Als voorzitter van het Prins Bernhard Cultuurfonds Zeeland reikte Commissaris van de Koning Han Polman in ’t Kerkje van Ellesdiek de prijs uit tijdens een optreden van Ambras en andere muzikale vrienden van Reinhoudt.

De interesse voor de Zeeuwse streektaal ontstond bij Engel Reinhoudt (Wolphaartsdijk, 1946) al vroeg in zijn leven en kon groeien in de warmte van het ouderlijk gezin en de buurt. Op de kweekschool begon hij met het zingen van zelf geschreven liedteksten. Het was een ontmoeting in 1970 met de Vlaamse veelzijdig kunstenaar Willem Vermandere, die een ommekeer betekende voor Reinhoudt. Vermandere, die steevast in het West-Vlaamse dialect zingt, maakte hem duidelijk dat zingen in dialect niet minderwaardig is.

En dat is hij gaan doen. Met een persoonlijk repertoire aan teksten en liedjes met als resultaat cd’s en optredens met vaak zichtbare verbinding met bevriende musici.

Hierdoor wordt de Zeeuwse streektaal levend gehouden.

En Reinhoudt doet zoveel meer. Op veelzijdige wijze zet hij zich in voor de Zeeuwse streektaal.

Hij schrijft voor de rubriek “Streektaal” van de Provinciale Zeeuwse Courant in het Zeeuws, hij geeft verklaringen van karakteristieke Zeeuwse woorden, spreuken en uitdrukkingen, hij publiceert eigen verhalen en gedichten in het Zeeuws, hij vertaalt kinderboeken in het Zeeuws.

Vanuit zijn bewondering voor het werk van mevrouw dr. Hendrika Ghijsen, de samenstelster van het “Woordenboek der Zeeuwse Dialecten”, maakte hij zich sterk voor een standbeeld, dat in Domburg is gekomen. Dat deed hij vanuit “’t Kerkje van Ellesdiek”.

Volgens de vrijwilligers van ’t Kerkje “is” Reinhoudt ’t Kerkje. Ruim 20 jaar geleden begon hij als inspirator en initiator van dit centrum voor Cultuur, Levensbeschouwing en Vriendschap in Ellewoutsdijk, dat het Zeeuws als voertaal heeft en is hij al die jaren actief in de werkgroepen cultuur en tentoonstellingen, die een programma bieden, met theater, muziek en beeldende kunst, waarin vaak een link met Zeeland ligt.

Engel Reinhoudt is een echte verbinder; hij zoekt steeds de samenwerking, met lokale en provinciale actoren. In 2006 ontving hij voor zijn activiteiten als zanger, betrokkenheid bij 't Kerkje en dialectbevorderaar de Total Cultuurprijs van de gemeente Borsele.