Zilveren Pareltjes voor cultuur en natuur in Zeeland

Het Prins Bernhard Cultuurfonds Zeeland heeft het Zilveren Pareltje ingesteld, een extra bijdrage om cultuur- en natuurorganisaties een hart onder de riem te steken in de moeilijke coronatijd.
Middelburg, 27 oktober 2020
Zilveren Pareltjes voor cultuur en natuur in Zeeland

Het Cultuurfonds Zeeland is zich er zeer van bewust, dat de sector het als gevolg van de coronamaatregelen sinds maart dit jaar moeilijk heeft, door sluiting of aanpassing van gebouwen, geen of een heel beperkt publiek, het wegvallen van vrijwilligers, annulering of uitstel van activiteiten en nadelige financiële consequenties hiervan. Daarom is het Zilveren Pareltje ingesteld, de mogelijkheid om een (extra) bijdrage van € 1.000, € 2.500 of € 5.000 toe te kennen.

Het besluit hierover neemt het bestuur bij de behandeling van de reguliere aanvragen. Dit betekent dat er geen specifieke aanvraagprocedure van toepassing is.
Het enige dat een aanvrager hoeft te doen is in de begeleidende brief bij de aanvraag informatie te geven over de concrete moeilijkheden door de coronamaatregelen, over mogelijke aanpassingen en oplossingen bij de organisatie van uw activiteiten en of er een beroep op overheidssteun is gedaan en wat de uitkomst daarvan is. Ga voor het indienen van een aanvraag naar cultuurfonds.nl/aanvragen-zeeland.