Let op: begint het dossiernummer van jouw aanvraag met een 4 dan gaat de uitbetaling nog op de oude manier.

Algemeen

Vervaldatum

De toewijzing vervalt onherroepelijk na twee jaar.

Wijzigingen in je project

Soms lopen dingen anders dan je hebt gepland. Neem bij belangrijke wijzigingen altijd contact met ons op. Dan kijken wij of we je aanvraag eventueel opnieuw moeten bekijken.

Uitbetaling

Voor de meeste projecten die vanaf 2024 zijn ondersteund, kan een voorschot worden uitbetaald. Zo kun je meteen van start met je project. De mogelijkheid om een voorschot aan te vragen wordt vermeld in de toekenningsbrief. Bij een toekenning tot en met € 25.000 kan in de regel een voorschot tot 100% worden uitgekeerd. Toekenningen van boven de € 25.000 ontvangen doorgaans een voorschot van 80%.

De volgende projecten zijn uitgezonderd van een mogelijkheid tot voorschot en betalen we achteraf uit. Dat zijn: publicaties, restauraties, de aankoop van een muziekinstrument en aanvragen die zijn gehonoreerd voor 2024. Voor de regeling onderzoek en schrijven geven wij altijd 80% van het bedrag vooraf, ongeacht de hoogte van de toekenning.

Een uitbetaling opvragen doe je in het aanvraagportaal

Let op: Er kan soms worden afgeweken van bovengenoemde bedragen en percentages. In de toekenningsbrief kun je terugvinden wat de specifieke voorwaarden voor jouw project zijn.

Voor de uitbetaling van een voorschot hebben wij dit nodig:

- Een definitieve begroting en een sluitend dekkingsplan. Dat betekent dat de totaaluitgaven volledig gedekt moeten zijn, er mogen dus geen aanvragen bij andere fondsen of partijen meer openstaan (de publieksinkomsten mogen een inschatting blijven).
- Een bankafschrift van het rekeningnummer met daarop de naam van de rekeninghouder en de datum waarop het bankafschrift is gedownload. Het bankafschrift mag niet ouder zijn dan twee weken op het moment van het betaalverzoek.

Afronden project

Uiterlijk drie maanden na het afronden van je project moet je deze in het aanvraagportaal afronden. We willen graag weten wat de impact was van het project en vragen je de volgende documenten te uploaden:

  • Een kort evaluatieverslag (indien beschikbaar).
  • Als er een controleverklaring is: een accountantsverklaring én een financieel overzicht dat door de accountant is geparafeerd. Het financieel overzicht moet in ieder geval de volgende rubrieken te bevatten: 1e kolom: de gespecificeerde uitgaven en inkomsten zoals begroot bij de aanvraag. 2e kolom: de gespecificeerde werkelijke uitgaven en inkomsten. Let op: als de aanvrager BTW-plichtig is dan zien we graag alle bedragen exclusief BTW.
  • Als er geen controleverklaring is: een financieel overzicht en een overzicht van relevante facturen. Het financieel overzicht moet in ieder geval de volgende rubrieken te bevatten:
    • 1e kolom: de gespecificeerde uitgaven en inkomsten zoals begroot bij de aanvraag.
    • 2e kolom: de gespecificeerde werkelijke uitgaven en inkomsten. NB Als de aanvrager BTW-plichtig is dan alle bedragen exclusief BTW.

Als de toegekende bijdrage niet geoormerkt is voor bepaalde kosten, moet het totaalbedrag van de meegezonden facturen minstens gelijk te zijn aan de toegekende bijdrage.

Als de toegekende bijdrage geoormerkt is voor bepaalde kosten, moeten alle facturen daarvan meegestuurd te worden.

Als met het indienen van de eindafrekening ook een betaalverzoek wordt gedaan, omdat (een deel van) de bijdrage nog niet is uitgekeerd, vragen wij om een bankafschrift van het rekeningnummer waarop het bedrag moet worden uitgekeerd, met daarop in ieder geval de naam van de rekeninghouder, het rekeningnummer en de datum waarop het bankafschrift is gedownload. Het bankafschrift mag maximaal twee weken oud zijn op het moment van het betaalverzoek.

De behandeling van een betaalverzoek duurt ca. tien werkdagen. Het Cultuurfonds kan een boekhoudkundige controle vragen van de ingediende verantwoording.

Uitbetaling provinciale afdelingen

Is je aanvraag goed gekeurd door een van onze provinciale afdelingen? Op onderstaande pagina vind je hoe de uitbetaling daar in zijn werk gaat.

Uitbetaling provinciale afdelingen

Uitbetaling Cultuurfondsbeurzen

Heb je een beurs gekregen van het Cultuurfonds? Op onderstaande pagina vind je hoe de uitbetaling daar in zijn werk gaat.

Uitbetaling Cultuurfondsbeurzen

Uitbetaling individueel beeldend kunstenaars

Ben je individueel beeldend kunstenaar en is jouw aanvraag goedgekeurd? Op onderstaande pagina vind je hoe de uitbetaling daar in zijn werk gaat.

Uitbetaling individueel beeldend kunstenaars

Ga naar het aanvraagportaal