Cultuurfondsbeurzen: informatie voor studiebegeleiders

Zijn uw studenten klaar voor een nieuwe uitdaging?

Voor studenten die net hun bachelor of master hebben afgerond en hun grenzen verder willen verleggen, heeft het Cultuurfonds een buitenkans: een internationale beurs voor verdere studie. Ook in 2022 kunnen studenten tussen 1 februari en 1 april een buitenlandbeurs aanvragen. Maken uw studenten buitenlandplannen voor academisch jaar 2022-2023? Attendeer ze dan op onze studiebeurzen. 

Ieder jaar stellen we dankzij de gulle giften van vele schenkers rond de 250 beurzen beschikbaar voor bijna 3 miljoen euro voor talentvolle afgestudeerde academici (Master) en HBO’ers uit alle disciplines, van een afgeronde bachelor kunstacademie tot een master geneeskunde. 

Extra Covid-19 coulance

In 2020 en 2021 hebben honderden studenten van ons een Cultuurfondsbeurs ontvangen. Deze beurzen zijn verstrekt op basis van concrete plannen voor studie of onderzoek in het buitenland. Wanneer de geldende maatregelen rond Covid-19 het niet toelaten deze plannen zoals voorzien uit te voeren, dan denken wij graag met deze studenten mee Hieronder zijn de richtlijnen te vinden die wij waar nodig hanteren voor onze bursalen uit 2020 en 2021.

Richtlijnen voor bursalen uit 2020 en 2021

Het volgen van onderwijs op afstand kan gevolgen hebben voor de Cultuurfondsbeurs. Het Cultuurfonds stimuleert kennisuitwisseling en hecht veel waarde aan de ervaring van wonen en studeren in het buitenland. Aan in Nederland gemaakte kosten draagt het Cultuurfonds dan ook niet bij. Dit betekent dat wij in Nederland gemaakte kosten voor huur en levensonderhoud niet vergoeden. 

Concreet hanteren wij de volgende richtlijnen:

•    Heeft de student een Cultuurfondsbeurs toegekend gekregen bestemd voor huur en/of levensonderhoud en gaat hij/zij van start met onderwijs op afstand vanuit Nederland? Neem dan contact met ons op. Deze toekenning is enkel bestemd voor in het buitenland gemaakte kosten. Wordt de verblijfsduur in het buitenland korter vanwege eventuele maatregelen, dan kan dit invloed hebben op de hoogte van de Cultuurfondsbeurs. Voor zowel studie als onderzoek kunnen wij enkel uitbetalen bij een minimaal verblijf in het buitenland van drie maanden.

•    Heeft de student een Cultuurfondsbeurs toegekend gekregen bestemd voor collegegeld, huur en/of levensonderhoud en wil hij/zij de studieplannen wegens de geldende Covid-19 maatregelen uitstellen? Neem dan contact met ons op. Wij denken graag mee over de mogelijkheden om de beurs langer te reserveren indien nodig.

Studiebeurs

De Cultuurfondsbeurzen zijn er voor vervolgopleidingen, promotie of vervolgonderzoek in het buitenland. Daarnaast zijn er ook beurzen voor kortere muziekopleidingen, zoals workshops en masterclasses, en bijdragen voor de aanschaf van een muziekinstrument. 

Er zijn een aantal documenten nodig als bijlagen voor het online aanvraagformulier. Het is daarom aan te raden om op tijd aan een aanvraag te beginnen! 

In onze voorwaarden leest u of uw studenten voor een van de beurzen in aanmerking komt.

Beurs aanvragen?

Wil de student een volgende stap zetten naar een toekomst als bijvoorbeeld wiskundige, politicoloog of econoom? Of als beeldend kunstenaar, theatermaker, danser of muzikant? Elk jaar kunnen zij vanaf 1 februari tot en met 1 april een Cultuurfondsbeurs aanvragen. Musici kunnen het hele jaar door een beurs aanvragen voor een korte studie van maximaal drie maanden.

Bij een aanvraag voor een Cultuurfondsbeurs moet een begroting en dekkingsplan worden meegestuurd. 

Tips

  • De cultuurfondsbeursuitreikingen waren in het pre-corona tijdperk altijd een feestje! Bekijk de aftermovie met handige tips van onze adviseurs:

  • Voor studenten hebben we op een aparte pagina nuttige informatie op een rij gezet.

Download onze mediakit
Download onze mediakit

In deze mediakit zitten diverse materialen die u kunt gebruiken voor promotie van onze beurzen, bijvoorbeeld in nieuwsbrieven, op uw website of om uit te printen en op te hangen.