Cultuurfondsbeurzen

Zijn uw studenten klaar voor een nieuwe uitdaging?

Voor studenten die net hun bachelor of master hebben afgerond en hun grenzen verder willen verleggen, heeft het Cultuurfonds een buitenkans: een internationale beurs voor verdere studie. Ook dit jaar kunnen studenten tussen 1 februari en 1 april een buitenlandbeurs aanvragen. Mocht het door Corona toch anders lopen, dan denken wij graag mee. Dus durven uw studenten alweer aan een vervolgopleiding voor na de zomer te denken? Attendeer ze dan op onze studiebeurzen!

Ieder jaar stellen we dankzij de gulle giften van vele schenkers rond de 250 beurzen beschikbaar voor bijna 3 miljoen euro voor talentvolle afgestudeerde academici (Master) en HBO’ers uit alle disciplines, van een afgeronde bachelor kunstacademie tot een master geneeskunde. 

Extra COVID-19 coulance

Studenten kunnen bij ons een aanvraag indienen wanneer ze concrete plannen hebben om in academisch jaar 2021-2022 in het buitenland onderzoek uit te voeren of te studeren. Zijn ze van plan een online studieprogramma te volgen vanuit Nederland dan komen ze helaas niet in aanmerking voor een Cultuurfondsbeurs. Krijgen ze van ons een Cultuurfondsbeurs toegekend en laten de maatregelen het komend academisch jaar niet toe om in het buitenland te starten, dan denken wij graag met ze mee. Hieronder zijn de richtlijnen te vinden die wij het afgelopen jaar gehanteerd hebben en die wij ook in academisch jaar 2021-2022 zullen hanteren mocht dat nodig zijn. 

Richtlijnen voor huidige en toekomstige bursalen

Het volgen van onderwijs op afstand kan gevolgen hebben voor de Cultuurfondsbeurs. Het Cultuurfonds stimuleert kennisuitwisseling en hecht veel waarde aan de ervaring van wonen en studeren in het buitenland. Aan in Nederland gemaakte kosten draagt het Cultuurfonds dan ook niet bij. Dit betekent dat wij in Nederland gemaakte kosten voor huur en levensonderhoud niet vergoeden. 

Concreet hanteren wij de volgende richtlijnen:

•    Heeft de student een Cultuurfondsbeurs toegekend gekregen bestemd voor huur en/of levensonderhoud en gaat hij/zij van start met onderwijs op afstand vanuit Nederland? Neem dan contact met ons op. Deze toekenning is enkel bestemd voor in het buitenland gemaakte kosten. Wordt de verblijfsduur in het buitenland korter vanwege eventuele maatregelen, dan kan dit invloed hebben op de hoogte van de Cultuurfondsbeurs. Voor zowel studie als onderzoek kunnen wij enkel uitbetalen bij een minimaal verblijf in het buitenland van drie maanden.

•    Heeft de student een Cultuurfondsbeurs toegekend gekregen bestemd voor collegegeld, huur en/of levensonderhoud en wil hij/zij de studieplannen wegens de geldende Covid-19 maatregelen uitstellen? Neem dan contact met ons op. Wij denken graag mee over de mogelijkheden om de beurs langer te reserveren indien nodig.

Studiebeurs

De Cultuurfondsbeurzen zijn er voor vervolgopleidingen, promotie of vervolgonderzoek in het buitenland. Daarnaast zijn er ook beurzen voor kortere muziekopleidingen, zoals workshops en masterclasses, en bijdragen voor de aanschaf van een muziekinstrument. 

Er zijn een aantal documenten nodig als bijlagen voor het online aanvraagformulier. Het is daarom aan te raden om op tijd aan een aanvraag te beginnen! 

In onze voorwaarden leest u of uw studenten voor een van de beurzen in aanmerking komt.

Beurs aanvragen?

Wil de student een volgende stap zetten naar een toekomst als bijvoorbeeld wiskundige, politicoloog of econoom? Of als beeldend kunstenaar, theatermaker, danser of muzikant? Elk jaar kunnen zij vanaf 1 februari tot en met 1 april een Cultuurfondsbeurs aanvragen. Musici kunnen het hele jaar door een beurs aanvragen voor een korte studie van maximaal drie maanden.

Bij een aanvraag voor een Cultuurfondsbeurs moet een begroting en dekkingsplan worden meegestuurd. 

Tips

  • De cultuurfondsbeursuitreikingen waren in het pre-corona tijdperk altijd een feestje! Bekijk de aftermovie met handige tips van onze adviseurs:

  • Voor studenten hebben we op een aparte pagina nuttige informatie op een rij gezet.