Aanvragen Utrecht

Voor wie?

Voor projecten in Utrecht kunnen stichtingen en verenigingen een financiële bijdrage aanvragen voor beeldende kunst, monumentenzorg, geschiedenis & letteren, muziek, theater, dans, film, natuur, wetenschap of buurtcultuur. Bekijk de algemene richtlijnen van het Cultuurfonds om te zien of het project in aanmerking komt. 

Daarnaast gelden aanvullende richtlijnen voor afdeling Utrecht. 

Cultuurfonds Houten en Cultuurfonds Stichtse Vecht hanteren specifieke richtlijnen.

Utrechtse Fondsenzoeker

Voldoet uw aanvraag of project niet geheel aan onze richtlijnen of bent u benieuwd welke Utrechtse fondsen op dezelfde werkterreinen actief zijn? Het Prins Bernhard Cultuurfonds Utrecht neemt samen met 21 andere fondsen in de provincie deel aan de Utrechtse Fondsenzoeker. De website is een online fondsenzoeker, die het voor aanvragers in de stad en provincie Utrecht overzichtelijker maakt welke fondsen het beste passen bij een (potentiële) aanvraag.

Inzendtermijnen

Stuur de aanvraag ruim op tijd in en altijd voordat het project van start gaat.

Vergaderdata 2022
Uiterste inleverdata
Dinsdag 15 maart
Vrijdag 21 januari
Dinsdag 7 juni
Vrijdag 15 april
Dinsdag 13 september
Vrijdag 22 juli
Dinsdag 6 december
Vrijdag 14 oktober

Een verkorte behandeltermijn, met uitsluitsel binnen twee maanden, is van toepassing bij aanvragen met een aangevraagd bedrag tot €2.500 voor:

  • Ondersteuning in de aanschaf van instrumenten door amateurensembles en -orkesten 
  • Startbijdragen voor nieuwe organisaties

Aanvragen

U kunt online uw aanvraag doen voor deze provincie. Aanvragen voor publicaties hebben een aanvullend calculatieformulier. Dit stuurt u mee met uw online aanvraag.

Aanvraag uit fonds op naam

Naast de algemene aanvragen kan er een bijdrage worden gevraagd uit een aantal CultuurFondsen op Naam. Er moet dan worden voldaan aan de algemene richtlijnen, maar er zijn daarnaast nog aanvullende voorwaarden.

Cultuurfonds Stichtse Vecht
Alle culturele organisaties in Stichtse Vecht die een cultureel initiatief nemen, zoals het organiseren van een concert, tentoonstelling, festival of educatieproject kunnen een bijdrage aanvragen uit het Cultuurfonds Stichtse Vecht. Aanvragen kan met het provinciale aanvraagformulier, onder aanvullende richtlijnen.

Cultuurfonds Houten
Geeft aan culturele initiatieven voor en door inwoners van Houten, die gericht zijn op de versterking van de samenleving, lokale identiteit en gemeenschapszin. Aanvragen kan met het provinciale aanvraagformulier, onder aanvullende richtlijnen.

Uitbetaling

Het Cultuurfonds maakt de bijdrage over na ontvangst van een betaalverzoek